Första svenska boken om Makerspace – Skaparbibblan

 

makerspace
Nu är den här, den första svenska boken om Makerspace, som fått namnet Skaparbibblan och ges ut av BTJ Förlag. I boken finns flera tips och idéer på hur makerspace metoder kan användas på svensk bibliotek. Med ny och gammal teknik, uppfinningsrikedom och en vilja att utforska kan alla bibblor skapa sina egna makerspaces.


Hej Eleonor Grenholm (bilden)! Du har ju inte skrivit den här boken själv, vill du berätta lite om arbetet med Skaparbibblan?

– Jag, Lo Claesson och Ann Östman har arbetat tillsammans i nätverket Skaparbibblan i ett par år nu. Nätverket har arrangerat studieresor, knytkonferens och andra gemensamma aktiviteter. För ett drygt år sedan stod det klart att en logisk utveckling av Skaparbibblan-arbetet var att formulera oss mer strukturerat i textform för en större grupp av biblioteksintresserade. På den vägen är det!

kund

Anette Mjöberg, bibliotekschef i Hässleholm, blev en av de första som köpte boken.

Och innehållet i boken?
– Boken innehåller många människors tankar och idéer – vi har fått så mycket bra input från andra människor i nätverket! Av den anledningen var det viktigt att släppa boken under creative commons-licens, så att andra kan utveckla vår text, fortsätta arbetet och sprida det vidare.

Hur förklarar du makerspace på bibliotek för de nyfikna, som ännu ej är invigda?
– Ett makerspace är en verkstad full av olika sorters verktyg som delas av flera. Den viktigaste grundprincipen är att lära tillsammans. Makerrörelsen ifrågasätter traditionell upphovsrätt och delar gärna kunskap och tillvägagångssätt med varandra. Det är lätt att applicera det på ett ursprungligt folkbiblioteksuppdrag om att bidra till kompetenta medborgare som kan orientera sig i och vara en del av det demokratiska samhället, eller hur?

Absolut! Vad tror du då att en bibliotekarie kan lära sig för nytt av den här boken?
– Makerspace har ofta kommit att förknippas med teknik i framkant, som 3D-skrivare, digitala fräsar och nya elektroniska plattformar, vilket kan kännas avskräckande för många. Men det handlar väldigt mycket om att kombinera nya och gamla tekniker och begreppet Skaparbibblan är ett försök att ta sig an de grundläggande makervärderingarna men applicera det på många olika sorters verksamheter – allt från det vi traditionellt tänker på som ”pyssel”, berättande och tekniker som kan stödja berättande, exempelvis programmering, till att odla tillsammans – och allt däremellan!

Vad är ditt bästa tips för den bibliotekarie som vill börja ”skaparbibbla”?
– ”Makerfiera” den skapande verksamhet ni redan erbjuder på biblioteken: ifrågasätt målgruppstänkande och öppna upp för en mer utforskande verksamhet. Gå med i nätverket Skaparbibblan genom att gå med i facebookgruppen Skaparbibblan, eller Kolla Makers of Sweden om något händer där du är verksam. Och läs boken förstås! Varje kapitel i boken avslutas med diskussionsfrågor som utgår från den egna verksamheten och uppdraget, så boken kan användas som ett diskussionsunderlag i en personalgrupp.Här kan du se seminariet från Bok- och biblioteksmässan 2015, där Eleonor Grenholm, Lo Claesson och Sofia Malmberg diskuterar Skaparbibblan.