9 programpunkter som du inte får missa i Almedalen

9 programpunkter som du inte får missa i Almedalen

Under Almedalsveckan arrangeras nästan 4000 programpunkter. BTJ-bloggen tipsar om 9 av dem som bland annat rör biblioteksfrågor, maker-space och läsfrämjande arbete.

Almedalsveckan har en förträfflig app för Iphone och Android där du kan söka efter och schemalägga de programpunkter som du är intresserad av.
Almedalsveckans officiella webb kan du också läsa mer om alla programpunkter och även skapa ditt personliga program.

Här är 9 tips från BTJ-bloggen.

1. Den digitala samtidens utmaningar och möjligheter för demokratinhejdigitalt almedalen
Samhällsutmaningar kopplade till digitaliseringen diskuteras med gäster i livesänd talkshow. Frågor om demokrati, skola, kultur, medieutveckling och engagemang.
Tid och plats: 29/6, 07.30-08.30 på Södra Kyrkogatan 8.
Arrangör: HejDigitalt
Medverkande: Brit Stakston, programledare, Jan Gulliksen, ordförande Digitaliseringskommissionen, Fil dr. Christine Kastner Jonson, IT-gymnasiet m.fl.2. Serietidningar – är bilder viktiga för barns läsförståelse?

2. Serietidningar – är bilder viktiga för barns läsförståelse?
Läsförståelsen hos eleverna i Sverige minskar, men tecknade serier är populära. Många lärare använder bilden som ett verktyg i läsundervisningen. Kan seriemagasinen användas för att öka läsförståelsen? Eller är serierna det goda läsandets motsats?

Tid och plats: 
30/6 2015 11.00 – 11.45 på Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: En läsande klass
Medverkande: 
Martin Widmark, Författare och lärare, En läsande klass. Melinda Galaczy, lärare, Södervångskolan. Josefin Svenske, serietecknare och kulturproducent, Kolik förlag. 

3. Samarbete mellan skola och bibliotek ger elever läsglädje
Läslust är en förutsättning för att öka läsförståelsen hos skolans elever. Hur kan man förmå eleverna att utveckla sitt läsande samt få dem att verkligen tycka om att läsa? En skola i Visby presenterar deras koncept med Läsmedaljer vilket lett till utvecklad läsning hos eleverna.
Tid och plats: 30/6 2015 15:10 – 15:30, på Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: En läsande klass
Medverkande: Carina Norderäng, Skolbibliotekarie, Gråboskolan. Eva Gutenwik, Rektor, Gråboskolan. Martin Widmark, Författare

4. Allas rätt att synas och ta plats
Information och idéer ska vara fria att ta del av för alla. Har denna rättighet särskild betydelse för minoriteter? Public service ska spegla befolkningen och särskilt uppmärksamma nationella minoriteter. Möt olika generationer romer om behovet av igenkänning och identifikation.
Tid och plats: 1/7 2015 20.00 – 21.00 på Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Svensk biblioteksförening, UR, Kulturbyrån
Medverkande: Angelica Ström, dotter till Katarina Taikon och specialpedagog. Mirelle Gyllenbäck, nationell samordnare för arbetsförmedlingens arbete för romsk inkludering. Moderator: Domino Kai, dramapedagog och debattör.

5. Skolbibliotek – ute eller inne?
Alla elever har rätt till skolbibliotek, det kräver lagen. Men hur ser verkligheten ut? Behovet att självständigt analysera och kritiskt värdera information blir allt större. Här har skolbiblioteken en viktig roll i att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.
Tid och plats: 1/7 2015 16:00 – 17:00 på Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1
Arrangör: Svensk Biblioteksförening, UR, DIK
Medverkande: Kjell Ahlgren, undervisningsråd, Skolinspektionen. Jenny Nilsson, ordförande NSG, Svensk biblioteksförening. Emil Gustavsson, ordförande, Sveriges Elevkårer m.fl.

6. Hur får vi högstadieeleverna att förstå vad de läser?
Elevernas läsförmåga måste tränas under hela skoltiden och i alla ämnen. Hur ska högstadielärarna göra för att eleverna ska bli kritiska och engagerade läsare, oavsett bakgrund eller förutsättningar för att lära? Här ges förslag på hur teorier om läsförståelse kan omsättas i praktiken.
Tid och plats: 2/7 2015 10.00 – 11.00 på Kalas mat & catering, Skeppsbron 8
Arrangör: Lärarnas Riksförbund, Natur & Kultur, UR
Medverkande: Barbro Westlund, fil dr och lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet, författare till ”Aktiv läskraft”. Bo Jansson, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Martina Kulläng, lärare i Ma/No. Anna Maria Höglund (moderator), UR.

7. Har läsning blivit en klassfråga?
Läsningen bland arbetare har minskat dramatiskt. Värst är det bland männen. Utan språklig utveckling blir det svårare att vara med och påverka samhället. Är det ett demokratiskt problem? Vad beror det minskade läsandet på? Och hur kan trenden vändas?
Tid och plats: 2/7 2015 13:00 – 13:45 i Kommunals tält, Hamnplan
Arrangör: Arbetet
Medverkande: Ingela Edlund, 2:e vice ordförande, LO. Daniel Suhonen, Författare debattör, Tankesmedjan Katalys. Susanna Lundell, Chefredaktör, Kommunalarbetaren. Jonna Sima, Moderator kulturredaktör, Arbetet.

8. Makerspaces – en allt viktigare plats för lärande i skola, på fritiden och i arbetslivetmakerspace almedalen
Skolor, offentlig sektor, industrin och våra privata liv påverkas alla av digitaliseringen och det uppkopplade interaktionssamhället. Makerrörelsen handlar om att lära sig digitala tekniker, metoder och material för att kunna vara medskapande och digitalt kompetent vilket ofta görs i s k Makerspaces
Tid och plats: 3/7 2015 10:00 – 16:30 på Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Arrangör: EIT Digital Stockholm, DF Stockholm, Fenomenalen, Swedish ICT, Kista Science City
Medverkande: Carl Heath, Forskare, Interactive Institute Swedish ICT. Birgitta Edberg, VD, Dataföreningen Stockholm. Mark Smith, Professor, KTH / EIT Digital. Åke Nygren, Projektledare, Skaparbibblan Makerboxes, IKT-labbet. Harriet Aurell, Teknikpedagog, Makertjej o Makerspace Sthlm m.fl.

9. Hur tolkar barn rasism? Barnperspektiv med barnkonventionen och värdegrund i fokus
Hur upplever barn rasistiska och främlingsfientliga strömningar i samhället? Vem för flyktingbarnens talan och hur förvaltas deras erfarenheter? Hur hanterar skolan demokratifrågorna och hur bjuder man in till samtal runt frågor som rör rasism och främlingsfientlighet utan pekpinnar?
Tid och plats: 4/7 2015 13:00 – 14:00 på Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Dockteater Amusé, Rädda Barnen, Gotland
Medverkande: Ellinor Nordlund, Konstnärlig ledare, Dockteater Amusé. Peter Herthelius, Ordförande, Rädda Barnen Gotland.