Bokhunden och Astrid Lindgren

Bokhunden och Astrid Lindgren

Helene Ehriander är lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon är också projektledare för projektet ”Bokhunden och Astrid Lindgren”, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet är ett stort samverkansprojekt där Dyslexiförbundet, Åstorps kommun, föreningen Hundsam och flera skolor och bibliotek är med.

Tala_med_barnen_nr5_2014_framsida

Tala med barnen om Bokhunden.

I  BTJ Förlags folder ”Tala med barnen om Bokhunden” (nr 5, 2014)  kan man bland annat läsa att projektet syftar till att föra samman barn med litteratur och att man använder hunden som ett verktyg för detta. På vilket sätt väcker Bokhunden läslust?
Bokhunden dömer aldrig! Den fnissar inte och den tycker att alla barn läser bra! Många barn tycker att det är mysigt med hunden och den fungerar ofta som en motivator.

Var kommer Astrid Lindgren in i projektet?
Astrid Lindgrens författarskap är en nationalskatt och vi vill gärna bidra till att hennes böcker blir mer lästa. Idag är det många barn som känner till Pippi och Emil genom filmerna, men de har inte alltid läst böckerna. Dessutom var Astrid Lindgren en storläsare genom hela livet och hon gav röst åt de som inte kunde tala för sig själva: barnen och djuren!

Hur blir man en Bokhund?
Först måste hunden testas om den är lämplig för framtida arbete som Bokhund, och det är viktigt att det görs ordentligt så att hunden sedan också passar för att arbeta med barn som har särskilda behov. En Bokhund går en ettårig utbildning för att lära sig alla de moment den behöver kunna. Det måste få ta tid – inte heller här finns det någon ”quick fix”. Utbildning till pedagogisk tjänstehund ska kvalitetsmässigt motsvara det som andra tjänstehundar lär sig på sina utbildningar. På Linnéuniversitetet har vi polisutbildning, men vi utbildar bara poliser och inte deras hundar. Vi utbildar bibliotekarier och lärare, men de hundar som vill bli Bokhundar får gå utbildning i projektets hundskola som ligger i Ekeby utanför Helsingborg.

Arabella_Bokhunden

Arabella, Bokhund.

Vad utmärker en bra Bokhund?
En bra Bokhund är en hund som gillar att arbeta med barn och som tycker att det är roligt att gå till jobbet. Bokhundarna får inte godisbitar under läsningen; de ska vara så intresserade av sitt arbete att det är en belöning i sig att få läsa med barnen. Hunden ska också klara att arbeta med barn som har diagnoser och exempelvis annorlunda rörelsemönster. Även om hunden fungerar bra och gillar sitt jobb är det viktigt att inte trötta ut den. En Bokhund får inte arbeta mer än tre 20-minuterspass om dagen och den måste få ostörd vila emellan.

Vad krävs av hundföraren?
Hundföraren ska vara utbildad pedagog eller bibliotekarie samt intresserad av läsning och böcker! Det krävs också intresse för att träna hunden en stund varje dag. Hundföraren ska kunna bemöta alla barn på ett professionellt sätt.

Bokhundens tjänstetecken.

Bokhundens tjänstetecken.

Projekt ”Bokhunden och Astrid Lindgren” sträcker sig över flera år, i vilken fas befinner ni er nu?
Det är ett treårigt projekt och vi har drygt ett år kvar av Arvsfonden medel. Därefter är det meningen att projektet ska leva vidare som ett företag. I nuläget har vi ungefär 20 hundar med hundförare under utbildning och till hösten startar en utbildningsomgång till inom ramarna för projektet. Till denna utbildning söker vi bra hundar och engagerade hundförare! Under vårt sista år ska vi också marknadsföra projektet på en rad olika mässor så att fler skolor och bibliotek får upp ögonen för att vi finns.

Det finns planer på en bok om Bokhunden (som ska komma ut på BTJ Förlag) – när får vi se den?
Den kommer i slutet av projekttiden när vi samlat kunskap och erfarenhet! Men vi har ett synopsis och vet ungefär vilka områden som kommer att täckas in. Sådant som läsmiljön är viktigt att tänka på. Elever med allergi ska till exempel inte komma i kontakt med den lokal där Bokhunden vistas.

Följ gärna Projekt ”Bokhunden och Astrid Lindgren” på hemsidan: www.bokhunden.se samt på Facebook: Bokhunden och Astrid Lindgren.

 


Arabellas favoritböcker
Gun Jacobson Vem vill ha Sumpen?
Barbro Lindgren Lilla lokomotivet Rosa
Ann Gomér Mimmi och valpen