Den Nya Akademien söker nomineringar från Sveriges bibliotekarier till ett nytt internationellt litteraturpris

Den Nya Akademien söker nomineringar från Sveriges bibliotekarier till ett nytt internationellt litteraturpris

I maj 2018 skapades Den Nya Akademien på initiativ av Alexandra Pascalidou och som svar på beslutet att inte dela ut Nobelpriset i Litteratur 2018. Syftet är att säkerställa att ett internationellt litteraturpris delas ut även 2018, men också att påminna om och påvisa att litteraturen hör ihop med demokrati, öppenhet, empati och respekt. Den Nya Akademien är en ideell förening, politiskt och ekonomiskt obunden, som består av en bred samling engagerade människor från olika branscher och discipliner varav ett antal finns listade på hemsidan http://www.dennyaakademien.com.

Priset, som kommer att delas ut den 10 december under högtidliga former, är tänkt att gå till en skönlitterär författare som ”hos läsaren skriver in berättelsen om människan i världen”. Pristagaren kan komma var som helst ifrån i världen och ska ha gett ut minst två (2) verk, varav ett (1) de senaste tio åren.

Nu välkomnas alla landets bibliotekarier att nominera till detta nya litteraturpris
Bibliotekarier är en yrkeskår med både bred och djup litteraturkunskap och som inte har något ”egenintresse” i vilken författare som får priset. Nomineringen sker enkelt genom att du som är bibliotekarie fyller i ett formulär. Detta nås via en länk du får genom kontaktsidan på http://www.dennyaakademien.com. Här namnger du en eller max två författare med förnamn och efternamn. Senast 8 juli behöver ditt svar vara inne.

De 100 författare som får flest nomineringar kommer att publiceras på en internationell webbsajt där hela världen bjuds in att rösta. När röstningsförfarandet är klart kommer de fyra författare (två kvinnor och två män) som har fått flest antal röster att gå vidare till expertjuryn för läsning och bedömning. Under oktober månad kommer juryn att tillkännage en pristagare.

Juryn kommer att ledas av Ann Pålsson, redaktör och fristående förläggare med en mångårig bakgrund i Bonnierförlagen. Bland övriga jurymedlemmar återfinns bland annat Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, Marianne Steinsaphir, bibliotekarie och kulturjournalist samt Gunilla Sandin, bibliotekschef på Stadsbiblioteket Strömstads kommun och tidigare programchef för Bokmässan (Bok och Bibliotek).