En lärandemiljö för ett samhälle i förändring - ny bok om Malmö Lärcentrums arbete mot den digitala klyftan

En lärandemiljö för ett samhälle i förändring – ny bok om Malmö Lärcentrums arbete mot den digitala klyftan

I boken En lärandemiljö för ett samhälle i förändring delar Bobbi Augustine Sand och Malmö Lärcentrum med sig av erfarenheter och metoder för att minska den digitala klyftan och stötta personer som känner osäkerhet inför digitaliseringen. Utgiven på BTJ Förlag.

Bobbi Augustine Sand arbetar på Malmö Lärcentrum med bas på stadsbiblioteket i Malmö. Hon tycker att det klassiska bibliotekariearbetet är viktigare än någonsin, när vi överöses med information på nätet, samtidigt som många saknar digital samhällskunskap.

Vad är syftet med Malmö Lärcentrum?
– När samhället utvecklas så snabbt som det gör idag måste man ta till sig nya kunskaper snabbare än tidigare. Vi arbetar med att stötta människor i att hitta den kunskapen snabbt. Vi ser på oss själva som ett stöd, som sitter bredvid och ger någon en trygghet i att själv söka sig fram till digital kunskap. Det kan vara att lära sig grunderna i bildbehandling, men också att få stöd i att skicka ett mejl till en myndighet. Lärcentrum har funnits sedan 2010 och har visat goda resultat, därför väcktes idén om att sammanfatta de lärdomar som vi fått med oss från arbetet i en bok, som släppts nu: En lärandemiljö för ett samhälle i förändring.

>>>Boken En lärandemiljö för ett samhälle i förändring finns i BTJ:s nätbokhandel<<<

Hur kan biblioteken arbeta för att fortsätta vara relevanta som en plats för lärande?
– Det är viktigt att ta med internet som mediekälla, och se på det precis som när man förmedlar kunskap och kultur via andra medier, men det är en jätteuppgift så klart. Att våga säga: jag kan inte det här själv, men vi kan ta reda på den informationen tillsammans. Ingen har alla svar men tillsammans kan vi bli bättre på att ställa rätt frågor. Det görs väldigt många bra insatser över hela landet, men kanske finns det en poäng i att göra det lite mer formaliserat. Boken som vi skrivit kan vara ett stöd i att utforma en sådan verksamhet.metodbok123

Hur kan biblioteken anpassa sig till digitaliseringen?
– Det klassiska bibliotekariearbetet är jätteviktigt nu när källkritik är så betydelsefullt. Många saknar digital samhällskunskap. Hela samhällets uppbyggnad och dess förutsättningar förändras, och mycket mer ansvar läggs på den enskilde. Det handlar om din egen säkerhet på nätet, hur man kan bedöma olika aktörer och källor och veta om de är äkta eller inte.
De digitala förändringarna är ett tåg som vi absolut måste hoppa på, det finns ingen återvändo. Det händer nu, och det händer snabbt. 

Hur går det med den digitala klyftan, börjar vi se en minskning och att fler kan tillgodogöra sig digital information?
– Fler får tillgång till dator, smart telefon och internet, men i och med att alltfler tjänster och tekniska prylar dyker upp, ser vi att behoven av insatser snarare ökar än minskar. Det finns en IT-strategi som säger att e-tjänster ska bli förstahandsval för alla myndigheter. Då behövs också en strategi för hur människor ska lära sig använda tjänsterna, inte bara strategier för att utveckla tjänsterna.

bocker

För vilka har ni skrivit den här boken?
– Både de som själva jobbar med att stötta människor i såna här frågor, men också beslutsfattare och politiker som behöver ökad förståelse för vilka utmaningar som ställs nu. Det är lätt att tro att den digitala klyftan bara drabbar den äldre generationen, men det stämmer inte, utan det är något som vi ser i alla åldrar.

Foto
Bild på Bobbi Augustine Sand: Erik Brunulf