Läspeppen! gör väsen om läsning

Foto: Sebastian Borg

Foto: Sebastian Borg

Läspeppen! är vår grupp på Facebook och ett forum för kunskapsdelning och inspiration om läsning och läsfrämjande.
Bakom gruppen och ”personen” Gilla Läsning står Redaktionen på Btj och BTJ Förlag.
Känn dig välkommen! Håll utkik i våra digitala kanaler. Läspeppen! tänker väsnas där.