”Signaler över hela världen att språk är jätteviktigt”

Featured image
Läsfrämjande organisationen PRAESA med bas i Sydafrika blev årets ALMA-pristagare
Emelie Ljungberg är bibliotekarie och sitter med i en av nomineringsinstanserna till ALMA-priset. Hon tycker att valet av pristagare sänder positiva signaler över världen.

Hur går dina tankar nu bara några få timmar efter att årets pristagare avslöjats?
– PRAESA är en läsfrämjare och det var lite väntat att någon av den typen skulle få priset i år. Det känns jätteroligt och det var på tiden att någon utanför Europa blev pristagare.
Deras stora gärning är arbetet med läsklubbarna som de anordnar, framförallt i Kapstadens fattiga områden. Hela deras tanke är att fokusera på läslust och barnens självkänsla, och det är en viktig del av inlärningen och jag tror att det handlar om att stärka barn på flera olika plan.

Pristagaren får förutom äran även fem miljoner svenska kronor. Vad betyder det ekonomiska för en organisation som PRAESA?
– Fantastiskt mycket, nu kan de göra ännu bättre kvalitativt arbete. De har säkert trollat med knäna många gånger för att få det att gå ihop, så pengarnas betydelse är obeskrivbar. Jag tvekar inte en sekund på att varje krona kommer gå till bra saker.

Du har själv varit involverad i årets nomineringsarbete, hur har det sett ut?
– Jag sitter med i Svensk biblioteksförenings arbetsgrupp för nominering till ALMA-priset. Just nu arbetar vi faktiskt med nästa års nomineringar. Men i vårt arbete försöker vi tänka nytt och titta på vilka personer eller organisationer som vunnit tidigare år. Varje nomineringsgrupp föreslår fyra pristagare varav max två får komma från det egna hemlandet.

Hur ser du på att årets pristagare är en organisation och inte en författare?
– Jag tycker det är bra med en blandning. En författare sprider läsglädje genom sina böcker, men en läsfrämjare har helt andra kanaler för att sprida läsglädjen. Att PRAESA vann i år sänder signaler över hela världen att det är jätteviktigt med språk och flerspråk.

För mer information om årets pristagare, och tidigare års pristagare, besök ALMA:s webbplats.