Testa om dina idéer är så unika som du tror - Nytt forum för bibliotekarier

Testa om dina idéer är så unika som du tror – Nytt forum för bibliotekarier

Kristoffer Karlsson_Bild

Kristoffer Karlsson ligger bakom nystartade Biblioteksforum.se och han tror att kunskapsutbyte med andra inom samma bransch är avgörande för att uppnå så goda resultat som möjligt.

Berätta om vad som ledde fram till att du startade forumet?
– Det var på ett gemensamt möte mellan SFIS Väst och Svensk Biblioteksförening Väst som diskussionen startade. Jag hade redan tidigare haft tankar kring om det skulle vara intressant att starta ett forum för just bibliotekarier och informationsspecialister. Den diskussionsplattform som fanns innan biblioteksforum.se lanserades var ju BIBLIST, och jag med många jag talat med upplever inte att en mailinglista är en särskilt attraktiv plattform för diskussion, och har av den anledningen valt bort att medverka i BIBLIST. Det är viktigt att påpeka att biblioteksforumet inte på något sätt syftar till att vara en ersättare till BIBLIST. Vi ser det som ett komplement, och det handlar inte på något sätt om att välja det ena eller det andra.

Vilka fördelar ser du med att byta erfarenheter på ett nätforum?
– Jag tror att möjlighet till kompetensutbyte alltid gynnar både verksamheter och personerna i verksamheten. De flesta unika idéer man får är kanske inte så unika som man tror, och sannolikheten att någon i sektorn redan testat något liknande är nog rätt hög. Genom att diskutera sina idéer öppet med andra kan man både få tips och input, något jag tror är avgörande för att uppnå ett så gott resultat som möjligt. Alla idéer tål att stötas och blötas lite för att identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Jag tror forumet kan vara ett sätt att nå dit. Forumet öppnar för att man inte behöver ha ett redan etablerat kontaktnät för att komma i kontakt med likasinnade.
forum
Vad är dina förhoppningar med forumet?
– 
Jag hoppas det ska kunna ge en aktiv diskussion i bibliotekssverige om alla möjliga frågor som är relevanta och/eller intressanta för oss i sektorn. Trots namnet är det inte enbart bibliotek som forumet riktar sig till, utan också till andra kunskapsorganiserande eller kunskapsintensiva organisationer. Jag hoppas det kan bli en mötesplats för bibliotekarier och informationsspecialister från alla hörn av sektorn, och en plats som uppmuntrar till ämnesöverskridande samtal.

– Den närmaste tiden är målet med forumet att uppnå en kritisk massa så att forumet inte sakta men säkert dör ut. Det är nog den största utmaningen med forumet. I dag har vi 176 registrerade medlemmar, men det är inte särskilt många som faktiskt skriver. Jag hoppas att vi får en större andel aktiva medlemmar allt eftersom tiden går.

Hur spenderar du annars dina dagar?
– 
Jag jobbar på Chalmers bibliotek i Göteborg, och sysslar i huvudsak med bibliometri. En typisk arbetsdag innebär mycket arbete i vår databas, en del programmering och ett och annat möte. Vi har också en fot i lärosätets utvärdering av forskning och prestation och har ett flertal uppdrag som handlar om forskningsevaluering. Ibland har jag till och med lite yttre tjänst och träffar bibliotekets användare, men största delen av min tid spenderar jag på kontoret.