Ökad källtillit med ArtikelSök

Publicerat av BTJ den 16 mars 2022 14:49:00 CET
BTJ

artikelsok_nyhetsbrev-1

Idag pratas det mycket om hur barn och unga kan navigera bland information och nyheter, något som aktualiserats av det oroliga världsläget med kriget i Ukraina. Men lika viktigt som det är för unga att kunna tänka källkritiskt gällande de nyheter som florerar i exempelvis sociala medier, är det att se till att de har rätt verktyg för att öva upp sin källtillit.

Staffan Dykes är produktägare för ArtikelSök, en söktjänst som innehåller kvalitetsgranskade och källhänvisade fulltextartiklar från totalt 1300 tidningar och tidskrifter från 1979 och framåt. Han menar att ArtikelSök kan vara en stor tillgång för elever i skolarbetet, och då framförallt i gymnasieskolan.

– ArtikelSök är en optimal tjänst för elever. Detta då den är lättanvänd, men också ger tillgång till artiklar med hög källtillit, säger Staffan Dykes och fortsätter:

– Vi har granskande redaktörer som väljer ut vilka artiklar som håller tillräckligt hög nivå för att ingå i tjänsten. Redaktörerna lägger även på ämnesord på artiklarna vilket ger en hög relevans och ett sammanhang mellan sökträffarna som ingen automatiserad tjänst kan matcha.

Maria Lindberg, som är en av ArtikelSöks redaktörer och dessutom själv jobbat som skolbibliotekarie i gymnasieskolan, menar att många av de skolor som använder ArtikelSök dessutom upplever att tjänsten både sparar tid och skapar trygghet för eleverna.

– Det finns inga dolda annonser och sökresultatet är inte beroende av algoritmer. Det betyder att det blir enklare att skilja redaktionellt innehåll från skribenters direkta åsikter. Min erfarenhet är att tjänsten tränar eleverna på att ha ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket också är viktigt senare i livet”, säger Maria Lindberg.

Läs mer om ArtikelSök här

Ämnen: Källkritik, Skola, MIK, skolbibliotek, ArtikelSök