5 tips – så kan biblioteken lyfta mångspråk

Publicerat av BTJ den 12 mars 2019 13:24:19 CET
BTJ

perotti02-636x310

Anna Sofia Perotti från Stadsbiblioteket i Uppsala delar med sig av 5 tips på hur biblioteken kan bli bättre på att jobba med och lyfta fram mångspråk.

1. Visa att biblioteket rymmer många språk

Använd biblioteks bildskärm till boktips på arabiska, bulgariska och andra språk. En vanlig informationstext kan också översättas och rulla på bildskärmen. Det blir en tydlig signal när du kliver in på biblioteket att man jobbar med fler språk och att alla är välkomna.

 


Information om BTJ:s mångspråksutbud finns på vår hemsida.

2. Se till att det finns information om biblioteket på flera språk

Använd er av en professionell översättningsbyrå för att säkert få korrekt språk på informationsmaterial som ni tar fram. Det är viktigt att det finns material på flera språk, både som en länk till de som inte alls kan svenska och för att visa att alla är välkomna. Det fungerar även som en signal om att ni lyfter mångspråk. Placera detta material nära t.ex. SFI-material och lättläst och där annat informationsmaterial finns i biblioteket.

3. Personalkompetens

Kanske har ni någon i personalen som pratar ett annat språk? Lyft fram den kompetensen och se till att den personen har en jobbtelefon och finns tillgänglig för frågor på just sitt språk i mån av tid. Det går också att lägga ut information om detta på hemsidan för att nå fler.

4. Bokkassar

Sätt ihop en svensk titel med samma bok på ett annat språk. Idag finns många svenska böcker översatta till andra språk. Det går att låna ut både barnlitteratur till förslagsvis förskolor och vuxenlitteratur till SFI-studenter. Arbeta med urvalet av språken, välj kvalitativt bra böcker och märk kassarna tydligt.

5. Tidningar på flera språk

Kanske har ni flera tidningar på andra språk än svenska? Se till att de marknadsförs bra och har samma utrymme i lokalen som svenska tidningar. Lyft också fram databasen Press Reader i alla sammanhang. Det är många som inte känner till att det går att läsa dagsfärska tidningar från så många länder!

Framför allt: skapa utrymme!

Om man vill lyfta mångspråk så får det inte hindras av uppfattningen ”det finns inte plats” i biblioteket. Och köp böcker på de språk som finns i bibliotekets närområde -information om det går att få från SCB, modersmålslärare och andra. Inköpskanaler finns hos Internationella biblioteket och BTJ. Jobba gärna flera kollegor tillsammans, så får ni en bättre grund att stå på och kan ta stöd av varandra! Det är ett roligt arbete!

Anna Sofia Perotti är samordnare och bibliotekarie på Stadsbiblioteket, Bibliotek Uppsala. Jag ansvarar för inköp av litteratur på andra språk för vuxna och vi har centrala inköp i hela vår organisation. Ett roligt och stimulerande arbete som kräver en del tid för att bli insatt i de aktuella frågorna. Inom Bibliotek Uppsala arbetar vi också mycket för att visa på biblioteken som en resurs för nyanlända. Vi har också ett uppdrag att arbeta uppsökande mot asylboende och håller på att utveckla det.

Ämnen: Biblioteksfrågor, Mångspråk, Nyanlända