Barnfonden och BTJ rustar 20 skolbibliotek i Indien

Publicerat av BTJ den 18 november 2020 16:21:43 CET
BTJ

Tre flickor i Gogunda i Indien
I Gogunda i Indien ska skolorna få bibliotek med hjälp av BTJ och Barnfonden. Foto: Barnfonden

Sedan två år har BTJ stöttat Barnfonden. Syftet har varit att verka läsfrämjande även utanför Sverige genom att ge fler barn tillgång till skolbibliotek och läsning.

– Skolbiblioteken fyller en viktig roll. På många håll i världen kan de utgöra den enda fritt tillgängliga platsen där barn kan komma i kontakt med litteratur. Därför har vi bidragit till Barnfondens arbete med just detta, säger Annika Ahlgren, marknadschef på BTJ.

I distrikt Udaipur i delstaten Rajasthan ligger området Gogunda. Ett område som har stora behov av utveckling.

– Vi har många barn som inte går i skolan, en väldigt låg utbildningsnivå och hög tendens till barnarbete, säger Anna-Maria Romberg, Barnfondens handläggare för projektet.

Ungefär 1200 barn i åldrarna 6-14 i 20 skolor kommer att få skolbibliotek utrustade med böcker, läsmaterial och digitala resurser i lokala och standardspråk.

– De nya skolbiblioteken kommer bidra till att stärka och stödja elevernas läskunnighet och lärande, säger Anna-Maria Romberg.

Corona påverkar även utvecklingsprojekt

Skolbiblioteken som BTJ stöttar är en del i ett större projekt som ska lyfta barnens skolresultat och förbättra skolorna i området, som också ska anpassas för klimatförändringar. Det drog igång för ett knappt halvårsedan men med en utmanande start.

– Indien har varit under en komplett nedstängning. Nu börjar de lätta på restriktionerna men vi vet fortfarande inte när skolorna kan öppna, säger Anna-Maria Romberg.

Tusentals lokalbor som tidigare migrerat till storstäderna för att söka bättre arbeten har nu återvänt till byarna, ofta tillsammans med barn.

– Vi håller ögonen på hur situationen utvecklar sig. Fokus där är på att föra statistik över vilka barn som kommer tillbaka, och även informera föräldrarna om att de bör registrera barnen i skolan istället för att skicka ut sina barn i arbete, säger Anna-Maria Romberg.

Att få barnen att återvända till skolan efter corona-restriktionerna blir en av projektets utmaningar. Där kan skolbiblioteken spela en roll.

– Skolbiblioteken kommer att bidra till att stärka och stödja elevernas läskunnighet och lärande, och öka deras motivation att fortsätta skolan, säger Anna-Maria Romberg.

BTJ vill att alla barn ska ha tillgång till ett bra skolbibliotek i Sverige och Världen.

– Genom den här satsningen vill vi bidra till att ge barnen i Gogunda bättre förutsättningar i sina liv. Ett ansvar som handlar om medmänsklighet och ett hållbarhetsansvar utanför vårt företag, säger Annika Ahlgren.