Bibliografisk service förflyttas till Libris

Publicerat av BTJ den 19 oktober 2020 13:56:51 CEST
BTJ

Malmö-Stadsbibl-(62)_1200x591
Bibliografisk service frigör till annat, som till bibliotekets förmedlande arbete. Foto: Sebastian Borg

Att förflytta Bibliografisk service till Libris har varit ett omfattande projekt med många aktörer inblandade. Det nya postflödet för förkortad katalogisering har varit en av de viktiga delarna och BTJ och KB har samarbetat för att möjliggöra detta. Vi vet att många har undrat när projektet blir verklighet. Nu är det dags.

Det har länge funnits önskemål från bibliotekens sida att den metadata som BTJ producerar ska vara öppen data. Det har också funnits önskemål från de bibliotek som redan är Librisbibliotek att få bättre stöd i sitt katalogarbete. Som en följd av detta katalogiserar BTJ i Libris sedan början av år 2019, och vi arbetar också aktivt med att stödja biblioteken i övergången till Libris.

I och med övergången till Libris flöden tas också ett stort kliv mot en samlad nationell bibliotekskatalog.  Allt bestånd kommer att finnas samlat på ett och samma ställe. Allt för att skapa bättre förutsättningar för låntagarna att hitta vad de söker.

BTJ och KB har i flera år samarbetat för att för att möjliggöra för bibliotek med Bibliografisk service att ansluta sig till Libris. Det nya postflödet med förkortad katalogisering har varit en viktig del i detta arbete.


Förkortad katalogisering - skapat för folkbibliotek

Att samla flera upplagor i en gemensam katalogpost kallas ”förkortad katalogisering”. BTJ tillämpar förkortad katalogisering för tryckt skönlitteratur för barn och vuxna på alla språk. Förkortad katalogisering är ett sätt att katalogisera skönlitteratur som är anpassat för folkbibliotek och som innebär att katalogposten är giltig för flera utgåvor/upplagor av ett skönlitterärt verk. Syftet är främst att förbättra och förenkla sökresultat samt underlätta vid reservation. När skönlitteratur katalogiseras av BTJ beskrivs titeln, inte den enskilda upplagan. Samma katalogpost kan alltså beskriva flera upplagor av samma titel. Då en ny upplaga av en redan beskriven titel kommer ut kan den befintliga posten i många fall kompletteras och återanvändas. Lösningen har utarbetats för att stödja behov hos folkbiblioteken och deras användare. Resultatet blir mer överskådliga träfflistor för titlar som kommit i flera upplagor. Det blir även enklare att reservera en särskild titel. Då flera upplagor beskrivits i samma post behöver bara en reservation läggas, istället för att identifiera alla upplagor som skulle kunna vara aktuella för användaren


Vill du gå över till Libris redan nu?

Om du vill gå över till Libris redan nu blir det utan förkortad katalogisering.

Vad blir skillnaden för mitt bibliotek om vi ansluter till Libris utan förkortad katalogisering?

Libris tillämpar nationell och internationell praxis, enligt vilken varje utgåva/upplaga får sin egen katalogpost. Detta innebär att det inte är säkert att ni kommer att kunna få ett samlat sökresultat för olika utgåvor/upplagor av samma titel. Detta beror i så fall på vilket stöd ert bibliotekssystem har för detta. Det kommer inte längre att bli lika enkelt att reservera på en titel, utan reservation måste kanske göras på varje enskild utgåva/upplaga.

Oavsett om ni väljer att gå över till Libris med eller utan förkortad katalogisering innebär det initialt att ni kommer att få en hel del avvisningar i ert lokala system, eftersom ni får en ny katalogpost om ni gör ett kompletteringsköp av en titel som redan finns i er katalog. Detta gäller särskilt om ni gör kompletteringsköp av en titel som redan finns som en förkortad post. Dessa avvisningar måste hanteras manuellt.

 

Om vi väljer att inte ansluta till Libris utan fortsätta med förkortad katalogisering från BTJ, hur lång tid tar det då innan vi kan ansluta till Libris med förkortad katalogisering?

För närvarande pågår testning av ett nytt postflöde som syftar till att möjliggöra förkortad katalogisering för BTJ-kunder med Bibliografisk service i Libris. Utvecklingen är ett samarbete mellan BTJ, KB och Axiell. Vi informerar regelbundet kring status för utvecklingen i våra nyhetsbrev.

Värt att veta om hyllsignum

Tusentals gånger per år knappar biblioteken in hyllsignum vid beställning av ny media och det är en tidskrävande arbetsuppgift. Hyllsignum är basen för uppställning och utrustning och behöver skapas snabbt och inte bli fel för att mediehanteringen ska fungera smidigt. En automatisk leverans av hyllsignum från BTJ hjälper biblioteken att lägga mer arbetstid på att istället jobba närmare låntagarna. Biblioteken behöver inte arbeta med att ange hyllsignum för utrustning vid inköpstillfället utan får snabbt en katalogpost med hyllsignum levererat till sin katalog, samt utrustning av mediet som överensstämmer med katalogen. Hyllsignumfunktionen kommer att fungera vare sig ni går över till Libris nu eller senare.

För oss är det viktigt att utveckling av tjänster sker mot bakgrund av våra kunders önskemål och behov. Om ditt bibliotek inte ser behov av förkortad katalogisering finns därför möjlighet att nu göra en övergång till Libris postflöden. Om ditt bibliotek är intresserat av en sådan anslutning, hör av dig till: Maria.Lindberg@btj.se

Om ditt bibliotek inte vill ansluta till Libris nu behöver ni inte agera utan kommer automatiskt att ligga kvar som tidigare med rådande postförsörjning.

Om ni har mer allmänna frågor om Bibliografisk service kan ni höra av er direkt till BTJ för en diskussion: bs@btj.se

Ämnen: Biblioteksfrågor, Libris