Bibliotekssverige – hör upp!

Publicerat av BTJ den 12 mars 2019 13:52:00 CET
BTJ

BS-NatKAt-liggande-bild-636x300

Bibliotekens roll och position i samhället är idag inte var den varit förr – samtidigt som den är viktigare än någonsin. Utan Sveriges bibliotek så finns inte vi på BTJ. Vi drivs av samma mål och värderingar och brinner lika passionerat för biblioteksfrågor som din bibliotekarie på ditt bibliotek. Stora som små bibliotek behöver leva och utvecklas; ledsaga i en värld med medieexplosioner, informationsöverflöd och fake news.


Sveriges bibliotek förtjänar en samlad nationell katalog av hög kvalitet. En katalog som är uppdaterad, med försörjning av poster på mångspråk och med fritt tillgänglig metadata som grund för att skapa nya digitala bibliotekstjänster. En katalog som medför möjligheter och ger verktyg till alla bibliotekarier att utföra sitt jobb på bästa och mest effektiva sätt.

Och alla måste få samma möjlighet.

Genom Bibliografisk service har biblioteken länge fått stöd i uppbyggnaden och underhållet av sina kataloger. Men nu vill vi bidra med detta även i en nationell katalog. På BTJ jobbar många bibliotekarier med expertkompetens inom katalogisering, som vill vara med och bygga en nationell katalog, och det är viktigt för oss att göra det tillsammans med våra kunder och andra aktörer. BTJ kan vara en central kraft för katalogisering, och ge språkligt stöd för folkbibliotek som bygger upp sin mångspråkiga verksamhet. På så vis stöttar vi alla folkbibliotek, stora som små, i det viktiga arbetet med att tillgängliggöra ett varierat litteraturutbud. När vi arbetade fram vår nya tjänst – Bibliografisk service i nationell katalog, tog vi hänsyn till just detta. Alla bibliotek har rätt att ha det lika bra.

BTJ har en över 80 år lång historia som biblioteksleverantör. Vi bildades ursprungligen av just Sveriges folkbibliotek. Syftet var att biblioteken skulle ha en central professionell leverantör av produkter och tjänster, för att skapa en effektiv och rationell biblioteksverksamhet för alla Sveriges folkbibliotek. Katalogisering åt majoriteten av biblioteken har av detta skäl under lång tid utförts av BTJ. Nu gör vi förutsättningarna för folkbibliotekens kataloger ännu bättre, genom att möjliggöra för dem att få Bibliografisk service och samtidigt delta i den nationella katalogen Libris.

Tillsammans med er, bibliotekssverige, driver vi utvecklingen framåt för Sveriges bibliotek.

Ämnen: Läsning, Biblioteksfrågor, Digitalt, Digitalisering, Samhälle, Medie- och informationskunnighet