Bibliotekens tillgänglighet i praktiken – Boken kommer i Varberg

Publicerat av BTJ den 12 januari 2023 14:19:13 CET
BTJ

IMG_0011AAA_foto_Fredrika Sjöberg
Miriam Hermanson och Anneli Skyggeson har tillsammans över fyrtio års erfarenhet av Boken kommer. Foto: Fredrika Sjöberg

Biblioteket i Varberg har en lång erfarenhet av att nå ut till de låntagare som inte själva kan komma till biblioteket. På Avdelningen tillgängliga medier arbetar Miriam Hermanson och Anneli Skyggeson, tillsammans har de över fyrtio års erfarenhet av Boken kommer. Ett arbete som betyder mycket för de som får besök av biblioteket.

– Vi har världens bästa jobb. De är så tacksamma när man kommer, för man är inte sjukvårdspersonal eller hemtjänstpersonal utan man tillhör den friska delen av låntagarnas liv och det är positivt för dem, säger Miriam Hermanson.

Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla, det säger bibliotekslagen. Det görs mycket för att nå det målet. Ett av de mer konkreta sätten är att köra ut böcker och andra medier till de som själva inte kan komma till biblioteket. Miriam har arbetat med ”Boken kommer” sedan 1990. Och en hel del har förändrats under åren.

– När jag började så var inte en enda port låst, då fanns inte ett enda portlås i stan. Det har också blivit svårare att ta sig runt med bil för att leverera böcker för att parkeringsplatser försvinner.

Dessutom upplever Miriam och Anneli att låntagarna som de besöker generellt mår sämre och bor längre hemma med hemtjänst. I övrigt är verksamheten ungefär den samma. Det är kassar med böcker, talböcker och storstilsböcker som plockas ihop för att passa varje mottagares läspreferenser. Det kan tyckas enkelt, men många av de ungefär 60 som får bokkassarna hemkörda läser väldigt mycket, ibland flera böcker i veckan. För att ständigt hitta nya lämpliga titlar kommer bibliotekariernas långa erfarenhet väl till pass.

– Man måste ha väldigt bred bokkännedom, det är lättare att jobba då, säger Miriam Hermanson.

– Och så måste man tycka om äldre människor, och förstå dem, lägger Anneli Skyggeson till.

Pandemin gav oväntad hjälp

Trots att ”Boken kommer” har funnits sedan 70-talet finns det fortfarande många som inte känner till möjligheten. Men pandemin gav biblioteket oväntad hjälp så att fler fick upp ögonen för att de kunde få läsningen hemkörd.

– Vi beslutade oss för att alla över 70 år skulle få sina böcker hemkörda från biblioteket, för de fick ju inte gå ut, säger Anneli Skyggeson.

De många hundra hembesöken gjorde att fler personer blev ”Boken kommer”-låntagare.

– Det var personer som redan innan pandemin behövde få hemkörning men inte vetat om det, säger Anneli Skyggeson.

Arbetet uppmärksammades också i tv och tidningar.

– Vi blev intervjuade lite här och där. Då kom vi ut ganska mycket med vårt budskap, att vi finns och det var en väldigt bra inkörsport, säger Anneli Skyggeson.

Men även före och efter pandemirestriktionerna gör de en hel del för att fler ska känna till bibliotekets tillgänglighetsarbete. Det görs genom att vara i kontakt med alla kommunens äldreboenden och sjukvårdens logopeder, medverka på seniormässor och andra lämpliga temadagar samt att nå ut via stödföreningar och intresseorganisationer som Synskadades riksförbund. Men starkaste marknadsföringen är den så kallade ”djungeltelegrafen”, att de som känner till arbetet berättar om det för någon annan.

– Oftast är det någon som gillar tjänsten som berättar för sin granne eller sina vänner, säger Miriam.

Ämnen: Läsning, Läsfrämjande, Biblioteksfrågor, Inspiration, Samhälle, Kommunikation, läslust, Litteratur, Biblioterapi, Bibliotek