Bredd och kvalitet en stor utmaning i arbetet med mångspråkslitteratur

Publicerat av BTJ den 21 mars 2024 11:59:03 CET
BTJ

Martin-mångspråk-2_foto_erika_lemark
Martin Ringh är redaktör för mångspråk på BTJ. Foto: Erika Lemark/BTJ
Inköpsvägledningen produceras av redaktionen på BTJ som i själva verket består av flera olika redaktioner, där en av dem har fokus på just mångspråkslitteratur. Martin Ringh är en av redaktörerna som i sitt viktiga arbete gör så att litteratur på andra språk än svenska når biblioteken.

Som redaktör är det Martin Ringhs uppgift att ta emot och göra urval av böcker på olika språk. Efter att de har blivit katalogiserade skickas böckerna ut för lektörsläsning och sedan arbetar redaktörerna vidare med presentationen av böckerna i BTJ-häftet. Och det är ett stort antal språk som bevakas. Urvalet görs av redaktörerna på mångspråksredaktionen med hjälp av leverantörer och ibland även med hjälp av lektörer.

I BTJ-häftet erbjuds böcker på ett 40-tal språk. Vilka språk varierar lite från år till år beroende på tillgång och efterfrågan. Givetvis finns det en hel del utmaningar i arbetet. Det språk som det är svårast att hitta böcker på är tigrinska, men det finns också andra svårigheter på vägen.

– Att hitta ett mångsidigt och brett urval, för olika åldersgrupper och inom en bredd av ämnen som svarar mot våra kunders önskemål och förväntningar. Möjlighet i bredd och kvalitet kan skifta mellan olika språk och språkgrupper. En annan utmaning kan vara att överhuvudtaget få tag på böcker med en fungerande och snabb leverans, säger Martin Ringh.

När böckerna som redaktörerna har valt ut har levererats till redaktionen görs en första bedömning och ett urval. Sedan lämnas böckerna till katalogavdelningen där en erfaren mångspråkskatalogisatör tar över. Efter att böckerna är katalogiserade skickas de ut till lektörer som läser och bedömer kvalitet innan de presenteras i BTJ-häftet.

För att vara säker på att böckerna i BTJ-häftet håller tillräckligt hög kvalitet krävs stor kunskap och ett gott samarbete mellan flera olika personer. Erfarna och pålitliga leverantörer gör urvalet smidigare. Men just samarbetet med lektörerna är oerhört viktigt för hela processen.

– Deras läsningar och bedömningar av böckerna är grunden för kvalitetsarbetet. Vi har flera lektörer med olika språkkunskaper. Det är ett pågående arbete att finna fler lektörer och nya lektörer där vi behöver nya, ytterligare språkkunskaper, säger Martin Ringh.

I processen för mångspråksböcker tycker Martin Ringh att det är väldigt spännande när en text om boken kommer tillbaka från lektören.

– Och så upptäcker man kanske plötsligt en historia som man gärna hade velat läsa – om man bara kunde språket, säger han.

Text: Madeleine Gripsten

Ämnen: Mångspråk, Bibliotek