BTJ lyfter skolorna där floden flyter fram

Publicerat av BTJ den 29 november 2019 14:06:50 CET
BTJ

Bibliotek-Kambodja
En av 1090 elever i Chetr Borei i Kambodja som nu har tillgång till ett skolbibliotek. Foto: Barnfonden

I Kambodja har BTJ under året stöttat Barnfondens arbete för barns skolgång och ökad läskunnighet.

Chetr Borei ligger vid Mekongfloden. Till skillnad från många andra floder har den delat snarare än fört samman människorna som bor kring den. Forsar och vattenfall gör den ökänt svår att navigera. Var femte person i Kambodja saknar läskunskap. För dem utgör det skrivna språket ett hinder. Saker som i Sverige ses som självklarheter blir omöjliga. De kan inte ta del av sina rättigheter, dosera medicin eller hjälpa sina barn i skolan.

För den som kan läsa blir det skrivna språket en bro till nya världar, nya möjligheter och kontakt med omvärlden.

– BTJ är ett företag som jobbar med ett högre syfte, att stödja läsfrämjande. Där har biblioteken en viktig roll. Därför har vi valt att stötta och samarbeta med Barnfonden, säger Annika Ahlgren, marknadschef på BTJ.

Nya bibliotek på fyra skolor

I Kambodja är tillgången till god utbildning låg och alltför lite resurser läggs på att stärka utbildningsmöjligheterna för barn och unga.

– Skolorna är ofta i dåligt skick och det är ont om utbildade lärare. Många av barnen hoppar av och de som fortsätter har ofta svårt att lära sig läsa och skriva, säger Barnfondens Catherine Larsson som är ansvarig för projektet.

Det BTJ-stödda projektet har försett fyra skolor med nya skolbibliotek. Och lärare och bibliotekarier har fått utbildning i hur de leder och tar hand om biblioteken.

– Vi på BTJ är stolta över att fler barn får tillgång till litteratur och kan lära sig läsa. Läsning är ett ovärderligt verktyg för den som ska navigera genom livet oavsett var man växer upp, säger Annika Ahlgren.

De nya biblioteken blivit inredda med hyllor, bord, stolar och förstås – massor av böcker. Biblioteken har också fått 20 läsplattor var. Med hjälp av läsplattorna tar barnen del av pedagogiska verktyg som hjälper dem att träna sina läs- och skrivkunskaper.

Projektet i korthet:

  • Fyra grundskolor får fyra nya moderna skolbibliotek.
  • 1090 elever får tillgång till biblioteken.
  • Tre av lokalerna har fått elektricitet, en hade redan ström.
  • 80 läsplattor har delats ut, 20 till varje bibliotek.
  • 13 från skolornas personal har fått utbildning i hur man sköter ett bibliotek.
  • 59 elever och pedagoger har fått utbildning i hur man använder en läsplatta.

Ämnen: Barn, Läsning, Läsfrämjande, Samhälle, Ungdomar, Skola, Läspeppen, Medie- och informationskunnighet, skolbibliotek, Bibliotek