BTJ tillgängliggör Barnkonventionen tillsammans med Barnfonden

Publicerat av BTJ den 9 september 2019 13:00:32 CEST
BTJ

BG_Barnfonden

Med blicken på höstlovet släpper BTJ och Barnfonden ett utbildningsmaterial om Barnkonventionen. Det är lekar och pyssel som riktar sig till bibliotek som vill engagera alla höstlovslediga barn.

Att materialet släpps just i år beror på att att FN:s konvention om barnets rättigheter fyller 30 år i år. Dessutom blir konventionen inkorporerad i svensk lag från årsskiftet.

Materialet är framtaget med utgångspunkt i konventionens fyra grundartiklar och har testats i samarbete med bibliotekarier. Tillsammans med affischer och länkar till hjälpmedia bildar det en verktygslåda som ger alla möjligheter att hålla en temavecka för barn mellan 9 och 12 år, men det kan med viss bearbetning användas för både yngre och äldre åldersgrupper.

Ämnen: Biblioteksfrågor, Samhälle, Ungdomar