Cicero vann på priset och supporten och gav mer tid till undervisning

Publicerat av BTJ den 3 mars 2021 09:03:11 CET
BTJ

Tomas Granehag, skolbibliotekarie
Tomas Granehag i sitt skolbibliotek på International IT college of Sweden i Stockholm. Foto: Privat

Bibliotekarie Tomas Granehag har på kort tid byggt upp två olika skolbibliotek. Ett för grundskolan Al-Azharskolan i Vällingby och ett för gymnasiet International IT college of Sweden. Eftersom han ville få mer tid att arbeta i klassrummen var målet ett skolbibliotek som var så smidigt och självgående som möjligt. Valet av bibliotekssystem blev därför Systematics Cicero, som nu är en del av BTJ:s skolbibliotekssortiment.

– Jag vill vara en del av den pedagogiska verksamheten. Det har känts väldigt lätt att komma igång och att eleverna kan göra allting själva. Biblioteket är alltid öppet, eleverna kan alltid söka och låna. Ett bra skolbibliotek är ett skolbibliotek som har flyttat in i klassrummet, säger Tomas Granehag.

Tomas skolor har olika förutsättningar. Gymnasiet är mindre, ungefär 300 elever, som snart är vuxna. Grundskolan har cirka 700 elever i årskurser från förskoleklass till nian. Men i båda skolorna har skolbiblioteket fått en plats i klassrummet.

– Jag tänker inte på något annat sätt nu. Det är ganska naturligt för eleverna på gymnasiet att jag dyker upp ofta. Nu är det här ett litet gymnasium och man känner alla. Men även på grundskolan är Skolbiblioteket en otroligt tydlig del av verksamheten. Där ligger biblioteket också extremt centralt och eleverna är där hela tiden.

Direkt efter avslutade studier i Biblioteks- och informationsvetenskap fick Tomas Granehag sitt första jobb och uppdrag att bygga upp ett skolbibliotek från grunden.

– Det var en utmaning som nyrekryterad och nyexaminerad. Men det gick bra. När nya Cicero skulle implementeras kände jag att det var väldigt enkelt, berättar Tomas Granehag.

Tomas lyfter flera gånger fram support och utveckling som en viktig anledning till att han valde och har valt att fortsätta med Cicero.

– Cicero var prisvärt, lättarbetat och jag föll mycket för att det var bra support. Med den svenska supporten är det väldigt bra. De är också väldigt nyfikna på att utveckla systemet så att man verkligen kan vara med och påverka. De tar in de frågor och förbättringar man önskar och försöker tillmötesgå det och det tycker jag är väldigt bra, säger Tomas Granehag.

Cicero finns tillgängligt i molnet. Via Cicero Surf kan elever, målsmän och pedagoger inspireras och smidigt se vad som finns i biblioteket.

– Om de ska läsa om till exempel politiska ideologier så behöver eleverna inte gå ner hit för att ta reda på vad vi har i biblioteket. För mig är verksamheten viktigare än att jag ska vaka över systemet. Jag har inrättat att det är självutlåning, självbetjäning, att eleverna ska vara ganska självgående, säger Tomas Granehag.

Men även om Cicero gör skolbiblioteket tillgängligt för eleverna är bibliotekarien fortfarande viktig.

– Det är klart att jag märker att jag behövs för att guida dem i bokvärlden. Många tycker också att det är skönare att gå till mig även om de själva kan söka via Cicero Surf på sina egna datorer. För mig är det också viktigt att förmedla att det är inte bara vårt bibliotek som finns. Utan att alla bibliotek finns på nätet. Att de först ser vad vi har och sen att det är lika lätt för dem att söka på Kungliga biblioteket eller på Stockholms stadsbibliotek, säger Tomas Granehag.

Ämnen: Barn, Läsning, Biblioteksfrågor, Inspiration, Digitalisering, Skola, Medie- och informationskunnighet, skolbibliotek, Bibliotek