Därför ska BTJ lansera en app

Publicerat av BTJ den 3 juni 2021 09:17:51 CEST
BTJ

BTJappen_kort

Idag levererar BTJ kataloginformation både direkt till bibliotek och till den nationella katalogen Libris. En stor del av katalogiseringsuppdragen som BTJ utför kommer direkt från biblioteken. Beställningar som snart blir mycket smidigare. Under hösten släpper BTJ en ny app, som hittills endast har varit tillgänglig för folkbiblioteket i Uppsala, som varit testpilot.

– Det var kul att vara testpilot och bidra till att det ska bli enklare att skicka titelbladskopior till BTJ. Appen kommer förenkla mitt arbete enormt mycket. Telefonen är alltid med och det var enkelt att fotografera titelsidor, omslag och så vidare, säger Anna Rydén, bibliotekarie i Uppsala.

Tanken med appen är att den ska förenkla det dagliga arbetet på biblioteket. Första modulen BTJ lanserar i appen är katalogisering på uppdrag utifrån skannade underlag, även kallat titelbladskatalogisering. Men fler funktioner kommer att läggas till framöver.

– På biblioteken finns det många delar i vardagsarbetet som kan underlättas med hjälp av mobiltelefon och surfplatta. Vi vill underlätta i bibliotekens dagliga arbete och kommer därför att löpande lansera nya funktioner i en och samma app, säger Mattias Persson tjänsteutvecklingsansvarig på BTJ.

Appens första funktion heter ”Beställ katalogisering”.

– Detta är en mycket användbar tjänst för den som har ett medie som saknar katalogpost och behöver beställa en katalogisering. Genom några få knapptryckningar kan appen fota av de delar av mediet som våra katalogisatörer behöver för att kunna skapa en kvalificerad katalogisering. Tjänsten kommer att underlätta både för bibliotek som har Bibliografisk service från BTJ idag och de som inte har tjänsten. Några knapptryck i appen sen plingar det till när katalogposten är klar och mediet kan komma in i systemet och ut i hyllan, säger Michael Ovnell, IT-chef på BTJ.

Även de bibliotek som saknar Bibliografisk service kan använda appen för att beställa katalogisering.

– Appen är till för alla som arbetar på bibliotek. Den första funktionen ”Beställ katalogisering” är ett verktyg som är väldigt självinstruerande och kan därför användas av vem som helst bland bibliotekens personal, säger Mattias Persson.

Kommer appen att fungera på alla sorters telefoner och plattor?

– Ja, appen är en så kallad "webapp". Det innebär att appen inte behöver laddas ner och användaren kan använda vilken enhet som helst. Även dator fungerar om telefon eller surfplatta inte skulle vara tillgängligt, säger Michael Ovnell.

Ämnen: Biblioteksfrågor, Mångspråk, Bibliotek