Delad läsning är dubbel glädje

Publicerat av BTJ den 21 mars 2024 11:38:30 CET
BTJ

henrik_wig_vilket_bra_satt_att_lasa
Henrik Wig är författare till boken Vilket bra sätt att läsa, som ges ut 17 april. Foto: Martin Stenmark

Shared reading är ett sätt att läsa tillsammans. Man läser högt för varandra och sedan pratar man om vad man läst. Nu kommer den första boken på svenska om shared reading med barn: Vilket bra sätt att läsa! av Henrik Wig som ges ut 17 april.

- Jag hoppas att alla som är intresserade av läsning med barn och unga ska läsa den här boken, säger författaren Henrik Wig.

Under sina första år som läsledare och utbildare i shared reading läste han enbart med vuxna.

- Jag var nyfiken på hur det skulle vara att låta barn och unga, som jag läst mycket med tidigare, möta litteraturen på det här personliga och associativa sättet.

Just associationer är typiskt för ungdomars snabba kommunikationssätt. I boken återger Henrik en shared reading-grupps reaktioner på William Carlos Williams (1883–1963) dikt ”Ville bara säga”. Där erkänner diktjaget att den ätit upp plommonen som låg i kylen. Sista strofen lyder ”Förlåt mig de var så söta och så kalla”. Ungdomsgruppen resonerar genast kring vad orden kan betyda, vad de förmedlar: ”något retfullt”, ”pirr”, ”den är busig”, ”förbjuden frukt”. Där hade en vuxen grupp i stället kunnat stänga ner lekfullheten genom att säga ”En sån kan jag skriva själv …” Men visst finns det utmaningar med att vara läsledare även för en yngre grupp.

- Det skiljer sig ganska mycket, tycker jag. Om man tänker på yngre barn är det väl mest spontaniteten och tempot som är skillnaden. Med ungdomar det starka suget att prata om livsfrågor. Självklart finns det utmaningar, beroende på hur gruppen ser ut. Till exempel kan det vara lite svår att få yngre barn att lyssna på varandra, säger Henrik Wig.

Han ser två uppenbara fördelar med shared reading.

- För det första skapas läsmotivation genom högläsning, samtalet och närheten till livserfarenheter. För det andra är det bra för måendet. En deltagare i min unga vuxen-grupp sa till exempel: ”Det är skönt – en stund bara för att tala om livet. Sedan är det slut … och man kan återgå till livet med ny energi”, berättar Henrik Wig.

Trots att det är den andra boken som Henrik skriver om shared reading, och sin långa erfarenhet som läsledare, fanns det en del som överraskade honom under skrivandet.

- Att det kändes så spännande och roligt att leda shared reading med den här målgruppen. Det kunde vara härligt lekfullt med mycket skratt, men också allvarligt. Ibland hänförande – en läsledare sa på tal om en grupp med barn från mellanåldern: ”Herregud, att så små människor kan säga så smarta saker!” Jag håller med.

Ämnen: Läsning, Läsfrämjande, Inspiration, Ungdomar, BTJ Förlag, Skola