Ellen Keys bibliotek träder fram ur dimmorna

Publicerat av BTJ den 10 oktober 2023 15:07:53 CEST
BTJ

3-FOTO-Göran Billeson
Ellen Keys bibliotek på Strand finns är nu sökbart i Libris nationella katalog. Foto: Göran Billeson

Författarinnan, pedagogen, kvinnosakskämpen och visionären Ellen Key var före sin tid på många sätt, bland annat med sin ”barnabalk”, som kan ses som en föregångare till barnkonventionen. Nu är hennes bibliotek sökbart i den nationella katalogen Libris, efter en donation från en amerikansk stiftelse.

Vid Vätterns vattenbryn, intill Ombergs nationalpark, ligger Ellen Keys Strand. Omberg, som betyder dimberget, har många turistmål men Strand sticker ut i sin litterära betydelse. Ellen Keys Strands bibliotek byggdes upp av Ellen Key själv och består av cirka 4000 volymer. Tyvärr var det länge svåråtkomligt för allmänheten, eftersom katalogen inte var sökbar via Libris. Stiftelsen som sköter Strand valde 2018 att skingra dimridåerna och katalogisera och digitalisera samlingen.

exteriör strand foto Göran-Billeson
Ellen Keys egen boksamling utgör böckerna i biblioteket på Strand. Foto: Göran Billeson

– Det fanns sedan länge en önskan om att kunna tillgängliggöra Ellen Keys boksamling på ett bättre sätt. Det var naturligt att välja Libris, som en nationell katalog för olika typer av svenska bibliotek, med hög kvalitet på katalogposterna och med KB:s ansvar för drift och utveckling, säger Helena Selbing, tidigare chef för Linköpings huvudbibliotek som sitter i styrelsen för Ellen Keys Stiftelse Strand.

Begränsad tillgång
Ellen Key dog på Strand 1926. Huset är sedan dess, i enlighet med hennes testamente, ett museum och hem för kvinnliga stipendiater på sommaren. Tillgängligheten till biblioteket var starkt begränsad eftersom samlingen är en referenssamling och kan bara användas på plats under Strands öppethållande från maj till september.

– Vi är ett referensbibliotek och ingår nu i ett nätverk tillsammans med flera andra specialbibliotek av samma karaktär, säger Helena Selbing.

Även om arbetet utfördes sommartid utspritt över fem år hade idén om att öka bibliotekets tillgänglighet funnits längre än så.

– Diskussioner hade pågått inom styrelsen redan när jag tillträdde för tio år sedan och en ansökan tillsammans med ett annat projekt avslogs. Styrelsen gjorde sedan egen ansökan, med positivt utfall, berättar Helena Selbing.

Skannade sidor i unika böcker
Med pengarna från Barbro Osher Pro Suecia Foundation kunde arbetet påbörjas. Ett par hyllmeter böcker åt gången hämtades till ett rum som användes för katalogisering på Strand under åren projektet varade.

– Därefter gicks bok för bok igenom och registrerades och katalogiserades i Libris. Fanns befintliga bibliografiska poster i Libris lades beståndsposten för Ellen Keys Strand på dessa, berättar Anna Andersson, som arbetade med katalogiseringen.

Många av böckerna i Ellen Keys bibliotek är gåvor från författarna själva. De innehåller också provenienser, dedikationer och anteckningar av Ellen Key själv. För att även dessa skulle bli mer tillgängligt valde Ellen Keys bibliotek att skanna av valda delar av verken och de omkring 2600 bilderna finns på deras hemsida.

– Vi är ju främst intresserade av Ellen Key och att det är hennes boksamling. I vilken relation stod Ellen Key till böckerna. Det är där vi lägger vårt fokus, kanske inte boken i själv. Detta är ett museibibliotek och det är det som är vårt fokus, säger Maja Rahm, föreståndare på Strand.

Text: Gunnar Rensfeldt

Ämnen: Biblioteksfrågor, Litteratur, Bibliotek