Emma Frans: ”Skapa en öppen dialog om medier och information i klassrummet”

Publicerat av BTJ den 18 oktober 2023 11:17:42 CEST
BTJ
emma_frans_sbd_blogg_foto-niclas-nyman-volante
Emma Frans är ämnesexpert under Skolbibdagen 2023, det här är ett utdrag ur programbladet.

Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet, vetenskapsskribent och författare till böcker som Expertparadoxen och Sant, falskt eller mittemellan? Som skribent i Svenska Dagbladet har hon etablerat sig som en av de mest uppskattade vetenskapskommunikatörerna i Sverige. Emma Frans har också kallats för en av de roligaste svenskarna på Twitter/X.

Vilka är ditt bäst praktiska tips för att lyfta elevernas medie- och informationskunnighet?
– Ha målsättningen att skapa en öppen och konstant dialog om medier och information i klassrummet. Diskutera aktuella nyheter, källkritik och medieanvändning. Uppmuntra eleverna att dela sina tankar utan att vara dömande. Närma er ämnet med nyfikenhet och tänk på att en viktig del av arbetet är att bygga förtroende för skolan som institution.

I takt med att informationssamhället blir alltmer globalt och socialt verkar behovet av MIK bara öka, Skolverket och EU har uppmärksammat behovet i mer än 10 år. Kommer vi se en effekt i samhället när allt fler blir medie- och informationskunniga?

– Jag tror absolut att unga människor redan har färdigheter som äldre generationer saknar. Det finns till exempel studier som visar att personer över 65 år är mer benägna att dela falska påstående i sociala medier jämfört med yngre. Nu ser vi dock nya utmaningar i form av AI som kan innebära att det blir ännu svårare att skilja sant från falskt i framtiden. Vi är inte på långa vägar i mål när det gäller medie- och informationskunnighet.

Vad är den vanligaste missuppfattningen om MIK?

– En vanlig missuppfattning om MIK är att det bara handlar om källkritik, när det också handlar om källtillit. Syftet med MIK är att kunna värdera olika typer av källor och avgöra vilka det går att lita på samt att sätta informationen i ett större sammanhang. En annan missuppfattning är att det bara är unga som behöver lära sig MIK, när det är en nyckelkompetens för alla.

Vad skulle du vilja att de som tittar tar med sig från Skolbibdagen 2023?

– Jag hoppas att deltagarna ska få med sig en ”yes we can”-känsla. Att de ska inse hur viktig och akut denna fråga är och hur betydelsefullt deras arbete är för den framtida utvecklingen.

Text: Gunnar Rensfeldt

Det här är ett utdrag ur programbladet för Skolbibdagen 2023 - Skolbibliotek i praktiken anmäl din skola, kommun eller organisation och var med om årets vassaste skolbiblioteksevent.

Ämnen: Inspiration, Samhälle, Skola, Medie- och informationskunnighet, MIK, skolbibliotek