En ny karta över skolbiblioteken i Upplands-Bro

Publicerat av BTJ den 5 april 2023 12:38:51 CEST
BTJ

Lena-Ländin_besk
Kartläggningen utgör en bra grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Lena Ländin. Foto: Privat

I Upplands-Bro vill kommunen satsa på skolbiblioteken. Samtidigt visste man sedan tidigare att det fanns en stor variation mellan skolornas förutsättningar. För att bilda sig en tydlig uppfattning om situationen och skolornas behov och förutsättningar anlitades BTJ för att genomföra en kartläggning.

– Det fanns inte något systematiskt uppföljningsarbete. Hur man använder skolbiblioteken fanns inte med i våra kvalitetsredovisningar. När jag ställde frågor till rektorerna så var skolbiblioteken inte så högt på agendan, säger Lena Ländin, avdelningschef grundskola och förskola på Upplands-Bro kommun.

Syftet med kartläggningen är att synliggöra de förutsättningar som råder på skolbiblioteken och att definiera utvecklingsområden som kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Målet är att skolbiblioteket bättre ska kunna utgöra en del av skolornas arbete för att öka elevernas måluppfyllelse.

– Skollagen säger vad vi har för krav att leva upp till när det kommer till skolbibliotek och vi såg att vi inte lever upp till de kraven. Förhoppningen är att vi med en tydligare nulägesbild ska kunna prioritera så att alla elever verkligen har tillgång till ett skolbibliotek som bidrar till deras kunskapsutveckling, och att det inte bara är ett rum, säger Lena Ländin.

Samtliga skolor i Upplands-Bro har skolbibliotek i den mening att det finns lokaler med böcker. Kartläggningen visade däremot att ingen rektor uppger att skolbiblioteket utgör en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Därutöver saknade samtliga bibliotek en verksamhetsplan. Det fanns också stora skillnader och brister i skolbibliotekens medieinköp.

– Det är en kompetensfråga hos de som ansvarar för skolbiblioteken. Har man som rektor inte i praktiken sett att skolbiblioteket kan vara en resurs som bidrar med något annat i lärandet då ser man kanske skolbiblioteket mer som en kostnad än att det faktiskt är en investering som kan ge ökat lärande, säger Lena Ländin.

Med avstamp i den nya kartläggningen ska kommunens framtida satsningar på skolbiblioteken stakas ut.

– Det är jättestora skillnader idag. Vi ska på huvudmannanivå verkligen öka kvalitén och säkra likvärdigheten så mycket vi kan. Det handlar om kompetensen hos de som ansvarar för biblioteken, om de lokalmässiga förutsättningarna, och till vad som finns i skolbiblioteken.

Till andra kommuner som vill lyfta skolbibliotekens pedagogiska roll har Lena Ländin ett råd.

– För att man ska kunna bestämma sig för att göra rätt saker framåt så måste man ju veta hur det ser ut. Då tänker jag att en kartläggning alltid är bra att börja med, säger hon.

Läs mer om BTJ:s konsulttjänster för skolbibliotek.

Ämnen: Barn, Läsfrämjande, Biblioteksfrågor, Samhälle, Skola, Litteratur, skolbibliotek, Bibliotek, Utbildningar