Eskilstuna berättar om sin lässatsning!

Publicerat av BTJ den 12 mars 2019 13:51:25 CET
BTJ

Lästeamet-Lässatsningen-636x310

My Sörensson är teamledare för lässatsningen i Eskilstuna, en satsning där BTJ:s skolpersonal varit delaktig.

Hur startade lässatsningen? På vems initiativ?
Initiativet till Lässatsningen kom från politiskt håll och startade upp hösten 2014. PISA-undersökningen 2013 visade oroande resultat för svenska elevers läsförståelse och det fanns en önskan om att satsa pengar barns läsning med målet att på sikt höja både betyg och utbildningsnivå i kommunen.
Nu riktar sig Eskilstuna kommuns Lässatsning till barn från förskola och upp till årskurs 3. Vi arbetar mot förskola och skola, men även barns läsning på fritiden omfattas av Lässatsningens uppdrag. Målgruppen är barn men också vuxna som möter barnen varje dag; pedagoger, lärare, föräldrar med flera.

Kan ni beskriva ett speciellt lyckat evenemang?
Vi kan beskriva flera!

  • I förra veckan hade vi Läsambassadör Ann-Marie Körling på Eskilstuna teater som föreläste för drygt 200 pedagoger inom skola och förskola. Många har hört av sig och berättat hur inspirerade de blev.
  • Under förra året byggde Lässatsningen upp ett mindre bibliotek på verksamheten Välkomsten i Eskilstuna. Välkomsten riktar sig till nyanlända barn och här vistas eleverna ganska kort tid, vilket gör att förutsättningar och behov snabbt kan skifta. I dialog med pedagogerna har Lässatsningen bidragit med böcker på olika språk och för olika åldrar, inklusive en stor del textlösa böcker. Vi har också köpt in fina bokvagnar och hyllor för förvaring av böckerna.
  • I slutet av förra året bjöds alla förskoleklasser i kommunen in till Bokskola på Stadsbiblioteket eller på sitt närmaste bibliotek. Med sig hem fick de Sara Sheppards bok Viktiga kartor: för äventyrare och dagdrömmare. Ett antal klasser har även valt att anmäla sig till Lässatsningens fördjupning och får då ett författarbesök av Sarah Sheppard samt arbetar aktivt vidare med boken under vårterminen. Barnens arbete kommer att resultera i en utställning här på Eskilstuna stadsbibliotek.
  • Under hösten 2016 ingick fyra förskolor i ett projekt tillsammans med författare och illustratör Sara Lundberg. Både barn och pedagoger fick möjlighet till en workshop med Sara och utöver detta arbetade de självständigt i sina verksamheter utifrån böckernas innehåll. Strax innan jul bjöds samtliga fyra förskolor till vernissage på biblioteket där Sara Lundberg invigde utställningen med det barnen skapat under hösten. Utställningen hängde i två veckor för att även föräldrar och andra besökare skulle få möjlighet att se den och läsa om projektet och blev mycket uppskattad av besökare!

Vilken respons får ni från elever, föräldrar och lärare?Bokskola-Lässatsningen
Vi får mycket positiv respons på de utvärderingar vi alltid gör i samband med arrangemang, aktiviteter eller fortbildning. Många pedagoger i både skola och förskola visar stor uppskattning för vårt arbete och de specifika delar av satsningen som de medverkar i. Många förskolor har till exempel börjat läsa som en aktivitet - inte bara i samband med vilan - och gör nu lässtunden till en prioriterad punkt under dagen. Flera förskolor har också, efter inspiration och fortbildning från Lässatsningen, initierat egna bilderboksprojekt och byggt upp fina läsmiljöer.

Hur finansieras lässatsningen?
Eskilstuna kommuns Lässatsning är en kommunal satsning som årsvis finansieras med kommunala medel.

Vad vill ni att det ska leda till? Vad har ni för förhoppningar?
Lässatsningens primära mål är att skapa läslust! Vi vill att fler barn ska upptäcka och få möjlighet att tillägna sig litteraturen, oavsett medieformat, på ett lustfyllt sätt. När barn har läslust läser de för att de vill – inte för att de måste. Läslust ska vara frånkopplat krav och prestation. Vi vill inspirera och förenkla för lärare och pedagoger att lyfta in litteraturen i den dagliga verksamheten.

Görs någon utvärdering av lässatsningen och isåfall hur?
Lässatsningen har under 2016 samarbetat med Mälardalens högskola. Två adjunkter tittade närmare på två boklådor som Lässatsningens konsultenter utvecklat. Boklådorna riktar sig till förskoleklass och årskurs 1 och ska fungera som ett stöd för högläsning och boksamtal. Adjunkternas arbete resulterade i en rapport. Vi kommer att fortsätta samarbeta med Mälardalens högskola för att utvärdera och se effekterna av Lässatsningens arbete, men exakt hur formerna för samarbetet kommer att se ut är inte riktigt klart ännu.

Ämnen: Barn, Läsning, Läsfrämjande, Samhälle, läslust, Skola