Ett öra mot den litterära rälsen

Publicerat av BTJ den 1 juni 2023 13:58:05 CEST
BTJ

IVL
Martin Lagerholm har skrivit omdömen för BTJ-häftet sedan 1995. Foto: BTJ.

Sedan 1995 har Martin Lagerholm producerat en väldig mängd recensioner av olika böcker. Uppgiften, att hålla koll på det som kommer och ge förhandsinformation om aktuella böcker, beskriver han som en grannlaga uppgift.

– Lektörsuppdraget är viktigt eftersom inköparna på biblioteken inte har möjlighet att själva ha full koll på den enorma mängd böcker i alla möjliga genrer som ges ut varje år, dessutom på många olika språk, säger Martin Lagerholm.

Som lektör för BTJ-häftet har han skrivit omdömen om aktuella böcker som har informerat otaliga inköpsbeslut på olika bibliotek runt om i Sverige.  Ett stort ansvar, menar han.

– Man vet aldrig riktigt hur ens text läses och tas emot, och framför allt inte vilken faktisk effekt den har på inköparnas beslut. Det är en vägledning för inköparna, som jag tror själva är tillräckligt sakkunniga inom respektive område för att i sin tur läsa lektörens omdömen med ett kritiskt öga, säger Martin Lagerholm.

Martin Lagerholm har främst skrivit om svensk, tysk och engelsk skönlitteratur, samt om filosofi och idéhistoria, kulturhistoria och litteraturvetenskap. Tillsammans med några hundra andra lektörer Sedan 1995 har Martin Lagerholm producerat en väldig mängd recensioner av olika böcker. Uppgiften, att hålla koll på det som kommer och ge förhandsinformation om aktuella böcker, beskriver han som en grannlaga uppgift. Ett öra mot den litterära rälsen producerar han de omkring 300-400 omdömen som publiceras ungefär varannan vecka, året om.

Ungefär fyra av fem folkbibliotek använder  recensionerna i sitt inköps- och förmedlingsarbete. För att underlätta för sina läsare ställer Martin sig frågor om boken han skriver om.

– Företräder författaren en särskild litterär tradition? Hur ser stilen och språket ut? Riktar boken sig till någon särskild målgrupp? Vilka språkliga förkunskaper kan tänkas krävas av läsaren? ger Martin Lagerholm som exempel.

I sina texter försöker Martin Lagerholm vara så informativ som möjligt, men avvägningen mellan att ge en översikt och att bidra med djup är inte lätt.

– Det absolut svåraste är att med högst 200 ord göra en bok rättvisa och att ge inköparna en tydlig bild av dess karaktär, säger Martin Lagerholm.

Det här är en text från BTJ:s tidning Pronto. Läs mer och anmäl dig som prenumerant här.

Text: Erika Lemark

Ämnen: Bibliotek