Ett skafferi av barnböcker

Publicerat av BTJ den 6 maj 2020 08:30:00 CEST
BTJ

kollage_sv
Susanne Sandström och Hanna Melén bredvid sin senaste bok.

Tänk dig att du kliver in i skafferi fullt av barnböcker. Ett skafferi där allt är strukturerat och placerat så att det lätt går att hitta vad man söker. Detta har varit målbilden för Susanne Sandström och Hanna Melén när de skrivit den nya boken Temaskafferiet – en skatt för de pedagoger, bibliotekarier och läsfrämjare som vill jobba med barnböcker i teman.


Hej Susanne och Hanna! Varför har ni skrivit Temaskafferiet?

Vi såg att det fanns ett behov i både förskolor och skolor av en uppföljare till Drakar och kläder – svartsjuka och väder som utkom i en tionde upplaga 2014. Denna nya bok skulle inte bara visa utgivningen av böcker efter 2014 utan också spegla förändringar i samhället. I arbetet med Temaskafferiet har vi läst och valt titlar utgivna mellan 2015–2019 och samlat dem i teman som exempelvis pedagoger kan använda i sitt tematiska arbete utifrån läroplaner och värdegrunder, och bibliotekarier i sitt förmedlingsarbete.

Hur är det tänkt att läsaren ska använda boken? 

– Som ett skafferi fullt med specifikt och varia! Om man vet vad man är ute efter är den ett organiserat uppslagsverk, om man vill få uppslag och idéer är den ett inspirerande blädderverk. Temaskafferiet ger en bra överblick över den samtida barnboksutgivningen, här kan man se tendenser, som bland annat återspeglas i de tematiska kategorierna, i samhället, i förlagsvärlden och i synen på barn. 

60 olika teman ingår i boken. Hur har ni resonerat när ni valt teman samt vilket tema som respektive bok ska hamna under? 

Temaskafferiets urval och teman ska spegla samtiden och vara relevanta, inspirerande och användbara för olika målgrupper. Vårt urval ska uppfattas som inkluderande, utgå ifrån en god värdegrund och möta olika behov bland pedagoger, bibliotekarier, andra vuxna förmedlare och barn. Vi har tittat på varje boks innehåll: Vad handlar den om? Hur kan den läsas och användas utifrån teman?

Vad skiljer Temaskafferiet från föregångaren Drakar och kläder – svartsjuka och väder? Vilka är nyheterna?

– Böckerna i Temaskafferiet är utgivna under en begränsad tidsram: 2015–2019. Nyutgivna äldre titlar markeras med en asterisk (*). Illustratörer anges numera på samtliga titlar. Vi har även tagit med serieböcker och böcker utan text. Exempel på nya teman är Normkreativt, Utsatthet, Silent books, Allåldersbilderböcker, Barnkonventionen, Miljö, djurvård och hållbarhet samt Äventyr. 

Vad tycker ni om dagens barnboksutgivning generellt? Är det mycket som har förändrats under det senaste decenniet? Och i så fall – vad?

– Om man ser till bilderboksutgivningen har den ökat, ja, nära på exploderat. Det finns en bredd i utgivningen av inhemsk och översatt barnlitteratur. Illustratörerna har generellt sett också uppmärksammats mer och fått större betydelse. Det finns en fördjupning i samtidens utgivning vad gäller normkreativa, inkluderande och representerande aspekter, men det saknas fortfarande flera ämnen och perspektiv. Däribland böcker om miljö, hållbarhet och klimat, barns vardag, liv och kultur i andra länder och under olika tidsperioder, böcker om religion och olika högtider samt böcker om historiska personer. Vi ser gärna fler faktaböcker lämpade för de yngre åldrarna. Vi saknar också svenska översättningar(!) av fantastiska, textlösa böcker – ja, vi saknar även svenska textlösa böcker!

Avslutningsvis, vilka är era favoritteman i boken? 

Hanna: Länder och kulturer i världen, Lek och fantasi, Poesi och rimmad berättelse, Vardagsliv, Yrken, Vatten, hav och sjö, Silent books, Utsatthet.

Susanne: Barn och äldre, Klassiska sagor på nytt, Allåldersbilderböcker, Kläder, Förr i tiden, Klockan och tiden, Kiss och bajs.

Text och intervju: Nora Lindkvist

Ämnen: Barn, Ungdomar, läslust