Gör morfar till en läsförebild med Mikrobiblioteket

Publicerat av BTJ den 1 december 2021 11:02:01 CET
BTJ

anette_blogg_19002Anette Grönroos, vd BTJ. Foto: Sebastian Borg

”Det pratas oproportionerligt mycket om barns läsning, och för lite om vuxnas läsning” konstaterade Norstedts kommunikationschef Olle Lidbom på Twitter. Det är lätt att fokusera på barns läsning, men läsfrämjande åtgärder är minst lika viktiga och möjliga för oss vuxna. Vi på BTJ har nyligen lanserat tjänsten Mikrobiblioteket, en satsning för att lyfta läsningen bland de äldre.

Det var en text av gymnasieläraren och skoldebattören Filippa Mannerheim som föranledde Olle Lidboms tanke. I sin artikel redogör hon för hur viktigt det skrivna ordet är för lärandet, om den svikande läsförståelsen bland eleverna och det skrivna ordets betydelse för abstrakta resonemang.

Men faktum är att vi vuxna läser ännu mindre än barnen. I åldersgrupperna 25-64 är det endast var tredje som läser en genomsnittlig dag, även om man räknar med ljudböcker och e-böcker. En naturlig förklaring är att det är dessa år som ”allt” ska hända. Arbete, barn, bostad och andra engagemang är tidsslukande åtaganden. En annan orsak är att barn går i skolan, vars verksamhet är läsfrämjande i sig. Men de omständigheterna är konstanta, läsandet bland vuxna minskar över tid.

Det är inte bra. Litteraturen och läsningen är inte bara en snäv personlig upplevelse mellan en person och en bok. Det är miljoner av händelser mellan människor som möts och utbyter minnen och tankar om böcker. Vänner som har åsikter om författare och karaktärer. Kollegor som tipsar varandra om sin bästa läsupplevelse. Under rätt omständigheter är det en självförstärkande process. Men om för få läser kommer det spontana sociala läsfrämjandet snabbt att klinga av. Händer det kommer alla berömvärda offentliga insatser för läsandet att jobba i en mycket hård motvind.

Det har funnits många projekt som försöker gynna barns läsning genom att uppmuntra till att mammor och pappor läser för sina barn. Det är bra och viktigt. Men barn gör inte bara som man säger, de gör också (kanske framför allt) som man gör. Om pappa eller mamma sitter och läser för sitt eget nöjes skull. Eller om farfar och en moster har en energisk litteraturdiskussion under jullunchen – då blir läsningen en självklarhet på ett annat plan.

Fler vuxna behöver läsa oftare. För en grupp vuxna har vi på BTJ utvecklat en ny tjänst. Vi kallar den Mikrobiblioteket. Den är särskilt utvecklad för äldre läsare och tänkt att tillhandahålla aktuella kvalitetstitlar på äldreboenden, träffpunkter, mötesplatser, seniorrestauranger och andra platser dit äldre går för att träffas.

Mikrobiblioteket erbjuder titlar med extra stor stil för de med nedsatt syn, men även bärbara CD-spelare och hörlurar för de som hellre vill lyssna på böcker. De äldre är en grupp som läser mer än den arbetande befolkningen. Förhoppningsvis kommer även dagens unga vuxna att plocka upp böckerna när de lägger ner mus och tangentbord och går i pension, eller vilka arbetsverktyg de nu har i framtiden.

För det är betydelsefullt att vi omges av läsande människor, av många olika skäl. På inget annat sätt kan vi fortsätta vara ett läsande samhälle. Och vi på BTJ hoppas att Mikrobiblioteket ska vara en liten tråd i den där väven av socialt läsfrämjande som är så viktig.

Anette Grönroos, vd BTJ

Ämnen: Läsning, Läsfrämjande, läslust, Litteratur, Bibliotek