Ger ut ny bok om förskolebiblioteket

Publicerat av BTJ den 16 mars 2022 14:34:55 CET
BTJ

bloggbild ulf

Hur kan ett förskolebibliotek göra det lättare att uppnå förskolans läroplansmål? Och vilken roll kan egentligen lyrik spela för förskolebarn? Det är några av de frågor som författaren Ulf Malmqvist tar upp i sin kommande bok som ges ut på BTJ Förlag under året.

Hej Ulf! Din bok Förskolebiblioteket flyttar in! (2019) fick ett varmt bemötande när den kom ut och hittar hela tiden nya läsare. Vad handlar boken om?

– Boken tar upp frågan om varför det är viktigt med högläsning i förskolan. Men framför allt handlar den om hur förskolan bygger upp och organiserar ett eget bibliotek. Ett förskolebibliotek kan ju vara allt ifrån en låda med böcker till ett eget rum. Det som är mest spännande är hur boksamlingen används för att gynna barnens språkutveckling på bästa sätt.

Du är redan i gång med din nästa bok – kan du avslöja vad du skriver om i den?

– Den nya boken kommer att bygga vidare på tankarna från Förskolebiblioteket flyttar in! I den nya boken presenterar jag bland annat vilken roll de tre litterära grundformerna – epik, dramatik och lyrik – kan ha för barn i förskoleåldern. Jag reflekterar även kring hur förskolebiblioteket och högläsningen kan stödja och utmana förskolans olika läroplansmål. Den nya boken kan beskrivas som ett försök att besvara frågan på hur många sätt litteraturen kan vara en angelägenhet för barn idag.

Beskriv dig själv med tre ord!

– Tre ord är jättesvårt. Men måste jag välja så tar jag nyfiken och delaktig (då räknar jag och som ett ord).

Ulf Malmqvists nya bok utkommer i augusti 2022 på BTJ Förlag. Boken har fått arbetstiteln Förskolebiblioteket gör skillnad. Om barnbokens viktiga roll i förskolan. Håll utkik här för mer info inom kort.

Här kan du köpa Ulf Malmqvists tidigare bok, Förskolebiblioteket flyttar in!

Ämnen: Läsning, Läsfrämjande, BTJ Förlag, skolbibliotek