Hon skriver om pojkarna som lär sig för lite i grundskolan

Publicerat av BTJ den 23 augusti 2023 10:01:10 CEST
BTJ

anne-marie-körling_bok_foto_Hugo-Thambert
Anne-Marie Körling bredvid sin bok. Foto:Hugo Thambert/BTJ

De beskrivs ibland som att de ”inte vill lära sig”. Pojkarna som misslyckas i grundskolan och stökar i klassrummen. Under sin långa karriär har dock läraren och författaren Anne-Marie Körling aldrig mött en pojke som inte vill lära sig läsa.

I sin nya bok Pojkars läsande och lärande vill hon lyfta pojkarnas läsning och lärande under skolgången ordentligt. Därför har Anne-Marie Körling skrivit boken där hon går igenom det hon lärt sig under över snart 30 år som lärare.

– Jag har stor erfarenhet av att undervisa pojkar vars skolanknytning är liten, och jag har lyckats med det. Idag är det alltför många pojkar som avslutar den obligatoriska skolan med betyg som inte tar dem vidare i utbildningskedjan. Det kan riskera ett utanförskap jag inte önskar en enda unge, säger Anne-Marie Körling.

Utöver läraryrket har den tidigare läsambassadören skrivit nära 20 böcker, de flesta om pedagogik och läsning. Pojkars läsande och lärande (ges ut augusti 2023) är första boken som helt handlar om just pedagogik för att främja pojkars lärande och läsande i grundskolan.

– Det är viktigt att vi pratar mycket om pojkarna, stöket i skolan, men inte utan att lyfta frågan om hur vi ska utbilda dem och inkludera dem i skolans värld och i det lärande som också måste bli deras.

Samvaro och tillhörighet

Anne-Marie Körling skriver bland annat om samvaron i klassrummet och att eleverna ska vara där läraren är.

– Min erfarenhet är den att eleverna vill tillhöra sin klass, tillhöra en grupp. När pojkar inte är tillsammans med sina klasskamrater riskerar de att utveckla andra relationer som inte främjar deras socialisering in i klassrummet. Lösningen är inte att ta pojkarna ur klassrummet utan se till, och det med hjälp av pedagogiskt stöd och stöttning, att pojkarna kan vara kvar i klassrummet. Pojkar vill lyssna och delta men en undervisningsform som bygger för mycket på instruktioner fungerar inte för pojkar. Undervisningen, som jag beskriver i min bok, måste bli mer berättande och visa hur en lärare tänker, löser och förstår samma innehåll som eleverna, säger Anne-Marie Körling.

Hon hoppas att boken får läsning brett över skolans olika professioner. Och att de från boken bär med sig ett nytt sätt att se på de pojkar som kan bli stökiga.

– Boken vänder sig till undervisande lärare, rektorer, kuratorer - i stort sett varenda en som arbetar i skolan. Och det gäller all personal. Som de resurser vi sätter in men som ofta saknar utbildning. Den här frågan är inte isolerad till klassrummet utan till hur vi ser på pojkars socialisering och lärande. Att de också upptäcker deras hjälpsamhet, inte reagerar för kraftigt på deras språkbruk när det inte fungerar utan tänker att skolan kan ge ett rikare språk genom att bemöta elevernas lärande och inte deras oförmågor.

 

POJKARS LÄSANDE OCH LÄRANDEPojkars-lasande-och-larande-tryckomslag-387x600
Anne-Marie Körling
ISBN: 9789170188787
Utgivningsdag: 2023-08-10
Beställ boken här eller här

"Körling skriver insiktsfullt om läsning och litteraturpedagogik med egna intressanta erfarenhetsexempel", skriver lektör Jan Hansson i sin recension, som ger boken en fyra i helhetsbetyg på en femgradig skala.

Ämnen: Barn, Läsfrämjande, Inspiration, Samhälle, läslust, BTJ Förlag, Litteratur, skolbibliotek, Bibliotek