Kommer Chalmers äldre böcker få en ny chans?

Publicerat av BTJ den 16 oktober 2023 07:30:00 CEST
BTJ

chalmers_ext_foto_ellen_åberg
Ungefär 60 000 böcker på Chalmers bibliotek behöver katalogiseras för bättre sökbarhet. Foto: Ellen Åberg

Chalmers bibliotek testar en ny väg för att tillgängliggöra böcker som inte är synliga i katalogen. Av böckerna i samlingen utgivna före 1965 är endast en liten del sökbara i Libris. Det vill man nu råda bot på.

– Vinsten blir helt enkelt att vår äldre samling blir synlig för dem som är intresserade. Specialkataloger på universitetsbiblioteken runtom i landet hamnar lätt i skymundan, säger Ellen Åberg, bibliotekarie på Chalmers bibliotek.

För att bättre tillgängliggöra den äldre samlingen inledde Chalmers  ett samarbete med BTJ. En mindre del av böckerna katalogiserades, sedan utvärderades samarbetet.

ellen-åberg_foto_privat
Ellen Åberg är bibliotekarie på Chalmers bibliotek. Foto: Privat

Efter ett lyckat test utökades katalogiseringen med 11 000 poster.

– Samarbetet med BTJ fungerar väldigt bra och katalogiseringen håller hög kvalitet. Vi på Chalmers bibliotek kände direkt att vi gärna vill fortsätta projektet med sikte på att få hela katalogen synlig i Libris. Därför har vi valt att utöka uppdraget. , säger Ellen Åberg.

Det är bibliotekets ordinarie budget som finansierar uppdraget som ett projekt.

Resurser för katalogisering av äldre böcker saknas
Bibliotekets uppdrag är att tillhandahålla efterfrågade informationsresurser och majoriteten av dem finns i databaser och e-tidskrifter. Det beror på att forskningen som bedrivs på Chalmers är inom ämnesområden där den vetenskapliga publiceringen oftast sker i artikelformat.arkivskåp_foto_chalmers_text

– I vår verksamhet skulle vi behöva personal som oavkortat arbetar med katalogisering, det har vi inte. Vi arbetar såklart med katalogisering av nyförvärv, men tid och resurser för retrospektivt arbete kan inte prioriteras, säger Ellen Åberg.

Bibliotekets användare söker och beställer fram material ur bibliotekets lokala katalog vars metadata hämtas från Libris, men de äldre böckerna kommer inte med och då missar många möjligheten att också hitta mycket av materialet från före 1965 som finns i samlingarna.

– Bland forskare inom humaniora finns det kunskaper om andra vägar än Libris, men det är lätt att man missar intressanta titlar ur äldre samlingar när de inte syns via de vanliga sökvägarna.

Fjärrlån finns lokalt
För tillfället är det enda sättet att söka bland titlarna i en inskannad kortkatalog som kallas IPAC, ett äldre system med begränsade sökmöjligheter, som inte är anslutet till den nationella katalogen Libris. Därför är det många som missar att boken de söker finns på Chalmers bibliotek.

– Faktum är att våra biblioteksanvändare inte är medvetna om IPAC-katalogen. Vanligast är att vi fångar upp en fjärrlånebeställning på en äldre bok och då ser att den finns i vår gamla katalog. Beställaren har helt enkelt missat att man kan söka i vår inskannade kortkatalog, säger Ellen Åberg.

Den gamla katalogen består av ungefär 80 000 poster. En del av böckerna inom framför allt arkitektur är dock redan katalogiserade i Libris.

– Vi har genom åren gjort katalogiseringsinsatser av material ur kortkatalogen, oftast organiserat i projektform. Ett sätt att ta sig an en sådan uppgift är att välja ut ett ämnesområde, i detta fall arkitektur.

Samlad insats behövs
De tiotusentals böcker som är kvar att Libris-katalogisera gör att omkring en av fyra av de fysiska böckerna i Chalmers samling är svåra att hitta för många biblioteksbesökare. Anledningen till att problemet inte har åtgärdats är att det har varit minst lika svårt för bibliotekets personal att hitta tiden att göra något åt det.

– För många år sedan hade vi en förhoppning om att alla skulle dra ett strå till stacken och ”göra några kort” när tid fanns. Men, det är ju som bekant lätt att den tiden rinner ut i sanden, eller helt enkelt inte finns för att andra projekt knackar på dörren. Precis som många andra universitetsbibliotek har vi konstaterat att de insatser som är gjorda står för en liten del av den totala mängden. Ska det bli gjort, behöver man en samlad insats, säger Ellen Åberg.

Text: Gunnar Rensfeldt

2023-11-15: Den här texten har uppdaterats sedan Chalmers valde att utöka BTJ:s uppdrag.

Ämnen: Biblioteksfrågor, Digitalisering, Samhälle, Bibliotek, Libris, Bibliografiska konsulttjänster