Läs dig själv - en ny bok om biblioterapi

Publicerat av BTJ den 18 oktober 2021 09:38:50 CEST
BTJ

lasdigsjalv_ny
Boken
Läs dig själv och författaren Nina Ström. Foto: Hjalmar Swanljung/BTJ

Biblioterapi är en läsrörelse som flyttar fokus från vad texten är till vad texten gör med läsaren. Nu kommer en ny bok från BTJ Förlag, Läs dig själv av Nina Ström. Boken vänder sig till alla som är nyfikna på biblioterapi och här berättar Nina Ström om varför hon ville skriva om ämnet.

Hur kom det sig att du skrev boken Läs dig själv?
Från början helt och hållet av eget intresse. Jag läste allt jag kom över i ämnet biblioterapi och började skriva för att få överblick och reflektera. Jag tänker helt enkelt bättre när jag skriver. Så småningom började jag skriva för en möjlig läsare som var lika nyfiken på biblioterapi som jag, berättar Nina Ström.

Vad hoppas du att boken ska ge läsaren?
Inget mindre än en uppenbarelse! Eller kanske en påminnelse om varför vi läser.

Varför är den här boken så viktig?
Biblioterapi är fortfarande ganska nytt i Sverige och en historisk tillbakablick och en genomgång av olika inriktningar kan skapa en större trygghet att arbeta med biblioterapi på bibliotek idag. Även för yrkesidentiteten har det betydelse att veta att biblioteken var med från början i biblioterapins framväxt.

Varifrån kommer ditt engagemang för läsfrämjande och biblioterapi?
Från egen erfarenhet av vad böcker kan betyda. Ibland tänker jag att det är sådana som inte kommer från en akademisk bakgrund, som inte växer upp i ett hem där starka kulturupplevelser hör till vardagen och klassikerna inte är självklara referenser i samtal, att det är då man på allvar vet att böcker gör skillnad. Att läsa skönlitteratur är inte "bara" ett tidsfördriv eller en hobby vilken som helst.

Berätta om något som överraskade dig under skrivandets gång?
I olika lässatsningar pratas ofta om läsningens betydelse för empati och demokrati. Under skrivandets gång upptäckte jag att det var två andra begrepp som fastnade hos mig och fick mig att tydligare förstå litteraturens nödvändighet – nämligen omdöme och ärlighet.

En framtidsspaning - hur tror du att biblioterapeutiska arbetssätt på bibliotek kan komma att gestalta sig framöver?
Jag gissar att det kommer bli vanligare att samarbeta med andra, kanske vårdcentralen, studieförbund, fritidsgård, och jag tror att biblioterapi kommer att få större legitimitet. Med tanke på att den svenska föreningen för biblioterapi bildades först 2021 har vi nog bara sett början på en utveckling och en spridning.

"Läs dig själv ger en intressant inblick i biblioterapins många varianter och stora bredd, där olika sorters litteratur passar för olika tillfällen och olika individer. Den visar på litteraturens stora kraft att kunna påverka våra känslor och våra liv på ett djupgående sätt." skriver lektör Maj Gustafsson, som också ger Läs dig själv helhetsbetyget fyra, av fem möjliga.

Läs mer och beställ i vår butik

Ämnen: Läsning, Läsfrämjande, Biblioteksfrågor, läslust, BTJ Förlag, Läspeppen, Litteratur