”Ladda ditt skolbibliotek är en perfekt tjänst för en liten kommun”

Publicerat av BTJ den 13 april 2022 13:02:38 CEST
BTJ

Malin Lundin_bibliotekschef_1200Malin Lundin är bibliotekschef i Trosa kommun. Foto: Privat

Att utveckla ett skolbibliotek kan vara både tidskrävande och utmanande. I Trosa kommun valde man att ta hjälp från BTJ och tjänsten Ladda ditt skolbibliotek för att underlätta arbetet med kommunens skolbibliotek, men också för att driva på utvecklingen framåt.

– I Trosa kommun är vi mycket intresserade av att hitta nya och smidiga lösningar som förenklar vardagen för verksamheterna och skapar värde för dem vi finns till för – i det här fallet eleverna. Jag tycker att Ladda ditt skolbibliotek är en perfekt tjänst för en liten kommun där personalen på skolorna inte har möjlighet att göra hela urvalet och inköpsarbetet själva, säger Malin Lundin, bibliotekschef i Trosa kommun.

Med Ladda ditt skolbibliotek får kunden ett kvalitetssäkrat urval av böcker som levereras till dem varje kvartal. Dessa går också att byta ut efter varje kvartalsperiod om böckerna är skadade eller trasiga. Utöver detta ingår även digitala utbildningar för personalen, samt skräddarsydda föreläsningar för rektorerna.

– Nu får vi ett väldigt bra urval som passar skolorna, och det är också positivt att vi har möjligheten att byta ut böckerna vid behov. Vi har valt att stötta skolbiblioteken genom att de nya böckerna levereras till oss på folkbiblioteken där de görs klara för utlån, och det funkar smidigt eftersom böckerna kommer i stort sett färdigutrustade, säger Malin Lundin.

På skolbiblioteken i kommunen har man också haft stor behållning av de digitala utbildningarna för skolbibliotekspersonalen.

– Eftersom de skolbiblioteksansvariga på skolorna här inte har någon biblioteksutbildning eller erfarenhet av att arbeta på skolbibliotek har de digitala utbildningarna varit väldigt värdefulla för att bygga en grund att stå på, men också för att få inspiration till utveckling. Det har till och med gett organisatoriska effekter – efter utbildningen har flera anställda, genom dialog med sin rektor, fått mer tid avsatt för skolbiblioteket.

Malin Lundin berättar vidare att det även varit ett uppsving för skolledningen att ta del av den skräddarsydda föreläsningen för rektorer med fokus på skolbiblioteket.

– Det har hjälpt oss att hålla skolbiblioteksfrågan på agendan. Sedan vi började med Ladda ditt skolbibliotek och utbildningarna som ingår har vi fått ett närmare samarbete mellan oss på folkbiblioteken, skolbibliotekens personal och vår kontaktperson i skolledningen, säger Malin Lundin och avslutar:

– Vi har haft en fin dialog med BTJ om tjänsten och fått ett otroligt lyhört och tillmötesgående bemötande – det uppskattar jag verkligen! Trots att vi är en liten kommun har servicen varit både personlig och generös.

Ämnen: skolbibliotek, Bibliotek, Utbildningar, Ladda