"Lek, utveckla och utmana!" Rätten till din berättelse förebygger diskriminering

Publicerat av BTJ den 12 mars 2019 13:53:03 CET
BTJ

RTDB_header-636x310

Böcker, bilder och berättelser kan hjälpa oss att formulera komplexa svar på svåra frågor om identitet, makt och medbestämmande. Men då behöver vi förmedla historier som fler kan känna igen sig i, något som Rätten till din berättelse. Normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga faktiskt gör. Boken är skriven av Eva Gustafsson och Mia Westin och är sprängfull med normkreativa metoder, praktiska övningar och tips på hur man kan använda litteratur som utgångspunkt för att jobba med inkluderingsfrågor tillsammans med barn.

Grattis till er nya bok Rätten till din berättelse. Varför är denna bok så viktig?
På ytan kanske det råder konsensus kring allas lika värde, men på många områden ökar marginalisering, utsatthet och ojämlikhet. Att på allvar ta sig an frågan om barns rättigheter kan göra skillnad inte bara för individer och barngrupper, utan för hela samhället. Men att ta något på allvar behöver inte vara så allvarligt – huvudpoängen med boken är att erbjuda lustfyllda och prestigelösa ingångar till rättighetsarbete. Med kvalitativ barn- och ungdomslitteratur som utgångspunkt!

För vem har ni skrivit den här boken?
Alla som möter barn, i sitt yrke eller privat, och vill kunna prata om eller arbeta med viktiga frågor på ett tillgängligt och tillåtande vis: pedagoger, bibliotekarier, skolpersonal, mappar och mammor och morbrostrar för att citera barnbokskaraktären Kivi (som spelar en viktig roll i boken).

>>>Rätten till din berättelse. Normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga finns i BTJ:s nätbutik<<<

Alla metoderna i boken utgår ifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Har ni provat alla metoderna själva? Hur har det varit?
Bara det att få erbjuda ett rum och ett sammanhang för samtal med barn känns lyxigt och meningsfullt. Vi har försökt utveckla metoder som gör det möjligt att närma sig det som är svårt men nödvändigt – hur de faller dig/er i smaken beror gissningsvis på hur litteraturen och tematiken berör dig själv och din barngrupp. Ibland kanske det är diskrimineringsgrunden som styr vilka övningar du vill göra, andra gånger är det tiden eller litteraturen. Oavsett vilket så är idén att metoderna ska läsas som ”recept” som ni antingen följer till punkt och pricka eller låter er inspireras av för att själva krydda med sånt som känns extra roligt och relevant. Lek, utveckla och utmana är vår uppmaning till er!

Har ni tips på hur bibliotek, förskola och skola kan arbeta förebyggande mot diskriminering?
Utgå från er vardag! Det här är inte frågor man klarar av på en temadag utan förtjänar att finnas med i det dagliga arbetet. Vissa åtgärder kräver förstås resurser i form av tid, pengar och ledningsbeslut. Men genom att bli medveten om vilka historier vi förmedlar, och hur, kan vi arbeta inkluderande inom existerande ramar. För att ta högläsning som exempel: Välj en ny bok till högläsningen, ställ andra frågor till barnen, experimentera med läsarter, bjud in en gästläsare med andra erfarenheter och perspektiv än dina egna, följ upp läsningen med skapande, dramatiseringar och samtal, gör en inventering av ert bokbestånd utifrån diskrimineringsgrunderna, jobba med mångspråkighet …Eva-Gustafsson_Foto-Samuel-PetterssonMia-Westin

 Eva Gustafsson                                      Mia Westin

Eva Gustafsson (född 1977) är producent, utbildare och projektledare med fokus på kultur- och rättighetsfrågor.

Mia Westin (född 1971) är regissör, skådespelare och manusförfattare.

Brytiga Böcker är ett treårigt projekt som initierades och drevs av Rättighetscentrum Västerbotten med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Under åren 2014-2017 utvecklade projektet normkreativa metoder för att motverka diskriminering bland barn i åldrarna 3-12 år.

Ämnen: Barn, Biblioteksfrågor, Samhälle, Kommunikation, Skola