Nu kan du hitta GIH:s litteraturskatt i Libris katalog

Publicerat av BTJ den 3 oktober 2023 12:54:21 CEST
BTJ

1500_GIH_gamla_anatomibocker-(1)_av_Ola-Kjelbye.
GIH har låtit katalogisera en äldre samling sköra böcker som nu är sökbara i den nationella katalogen Libris. Foto: Ola Kjelbye

Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek är världens äldsta idrottsbibliotek och Sveriges enda offentliga specialbibliotek inom gymnastik och idrott. Samlingen omfattar totalt omkring 60 000 verk. Trots att många av de äldre böckerna är ovanliga och saknades i den nationella katalogen var det först i år som de katalogiserades i Libris, Sveriges söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek.

– Vi har ganska mycket historisk litteratur i vårt magasin. De äldsta böckerna är från femtonhundratalet och framåt. De riktigt gamla handlar om anatomi, fysiologi, sjukgymnastik, militärgymnastik, fäktning och akrobatik. Det är delar av den här samlingen nu som vi har fått hjälp och katalogisera, säger Lotta Haglund, bibliotekschef vid GIH, som Gymnastik- och idrottshögskolan brukar förkortas.

Tidigare fanns det inga möjligheter att få en överblick över bibliotekets äldre böcker.

– Det fanns ingenting, ingen kortkatalog, inte ens en förteckning, säger Lotta Haglund. Endast ett fåtal böcker som efterfrågats var katalogiserade sen tidigare.

Hur arbetet hade sett ut om GIH hade genomfört det med egen personal är enligt Lotta ”helt omöjligt700_GIH_Lotta_Haglund_Foto_Thomas_Carlgren att säga”.

– Jag har jobbat här i elva år och vi har pratat om att man kan hämta upp några böcker i veckan för att katalogisera, men det jobbet hamnar ju alltid längst ner på priolistan, säger hon.

En forskare väckte idén till liv
För katalogisering anlitades BTJ och den här gången antogs uppdraget på ett lite annorlunda sätt. Många av böckerna är inte bara gamla, de är också ömtåliga. Det var därför inte lämpligt att skicka alla böckerna till katalogiseringsavdelningen i Lund. GIH uppfattade det som för tidskrävande att själva använda BTJ:s app för att skanna in de relevanta bokdelarna. Därför skickade BTJ en specialist som med BTJ-appen skannade samlingen på plats i GIH:s bokmagasin, som håller 18-graders temperatur för att skydda böckerna. Hon gick igenom samlingen för hand, det som tidigare var det enda sättet att ta reda på vilka böcker den innehåller.

– Det har känts som att vi har haft en skatt där nere som inte tillräckligt många har känt till. Idén om att katalogisera samlingen har tagits upp då och då under åren. Nu senast var det en forskare från Göteborg som väckte tanken till liv, berättar Lotta Haglund.

Forskaren i Göteborg heter Anders Ottosson, universitetslektor på Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.

– Anledning till min önskan om att GIH:s samlingar katalogiseras beror ytterst på att jag skrev min doktorsavhandling om yrket sjukgymnast. Jag är så glad över det arbete som har lagts ned på att katalogisera samlingen, säger Anders Ottosson.

Världens äldsta idrottsbibliotek
Nu kan alla som söker i den nationella bibliotekskatalogen Libris ta del av kunskapsskatten. Biblioteket fortsätter därmed den tradition av kunskapsförmedling som högskolan vilar på. GIH grundades 1813 av den i svenska idrottssammanhang mycket kände Pehr Henrik Ling. Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, som det kallades fram till 1966, gav snabbt ringar på vattnet i omvärlden.

– Mycket av det som man gjorde här på artonhundratalet spred sig ut över världen. Vi hade studenter från alla möjliga länder. Många som läste här reste i väg och startade idrottsinstitut i andra länder: USA, Brasilien, England, Turkiet, Japan, berättar Lotta Haglund.

Anders Ottossons forskning har tack vare bibliotekets äldre samlingar också kunnat visa GIH:s historiska betydelse.

– Jag har skrivit mycket om GIH:s enorma internationella inflytande på medicinens område. Vem vet idag att läkare internationellt länge såg svensk sjukgymnastik som ett potent läkemedel för allsköns kroniska och invärtes sjukdomar? Lika obekant är förmodligen att sjukgymnastyrket uppstod i Sverige och att utbildningen vid GIH kan ses som prototypen för alla sjukgymnastutbildningar som nu existerar utomlands. Det är idag den tredje största professionen inom vår moderna hälso- och sjukvårdsapparat, säger Anders Ottosson.

En samling som fortsätter växa
GIH:s biblioteks samling var från början Pehr Henrik Lings böcker. Denna har sedan vuxit genom inköp av litteratur både för verksamheten och via högskolans olika rektorer, föreståndare och lärare samt donationer från andra personer som samlat på sig litteratur inom ämnen som rör högskolans verksamhet.

1500_GIH_bocker_arkiv_Mattias-Ek
GIH får löpande in nya donationer som utökar deras samling. Foto: Mattias Ek

För katalogiseringsavdelningen på BTJ var de äldre böckerna om hälsolära, sjukgymnastik och hydroterapi en välkommen omväxling.

Det var roligt att katalogisera. Det var lite äldre kluriga skrifter på bland annat latin och en del med frakturstil*. Vi fick, för ovanlighetens skull, ta hjälp av våra äldre referensverk. Dessutom fanns det vackra och spännande anatomiska bilder på bland annat klumpfötter och ryggrader, säger Ingrid Dannberg, katalogisatör på BTJ.

För några år sedan försökte Anders Ottosson med kollegor söka medel för ett forskningsprojekt om Pehr Henrik Lings gymnastiksystem, där ingick att GIH-böckerna skulle katalogiseras.

”Dessa samlingar har dock aldrig systematiserats varför de varit otillgängliga som internationell forskningsresurs. En katalogisering och fortlöpande digitalisering kan därför bidra till att mycket forskning möjliggörs, vilken kan tillhandahålla såväl ny som efterfrågad kunskap.” skrev de i ansökan.

Då blev det nej. I år hämtade GIH pengar från sin egen budget. Det ger Anders Ottosson förhoppningar om mer kostnadseffektiv forskning framöver.

– Katalogiseringen i Libris kanske också gör att det blir möjligt, om en ny utlysning om forskningsmedel kommer, att skriva en ansökan som blir mer överkomlig i sin ambition, säger Anders Ottosson.

* Frakturstil en skrivstil och ett typsnitt som utvecklades i Tyskland i början av 1500-talet.

Text: Gunnar Rensfeldt

Ämnen: Samhälle, Litteratur, Bibliotek, Bibliografiska konsulttjänster