Ny bok om marknadsföring av bibliotek: Nå ut och engagera!

Publicerat av BTJ den 28 november 2023 13:47:15 CET
BTJ

Malin_Utter-omslag_Bild-av-BTJ
Malin Utter bredvid sin nya bok Nå ut och engagera! Foto: BTJ

I BTJ Förlags nya bok Nå ut och engagera! tar universitetsadjunkt Malin Utter sig an utmaningen att reda ut hur bibliotek bäst kan marknadsföra sig. Här berättar hon om arbetet och ger sina tre bästa tips. – Genom användarstudier kan vi i biblioteket förstå våra användargrupper och få information om hur vi når dem, i vilka kanaler och vad vårt budskap då bör vara, säger Malin Utter, som till vardags är universitetsadjunkt vid Bibliotekshögskolan i Borås. Där undervisar hon bland annat i marknadsföring av bibliotek.

Nå ut och engagera! är hennes andra bok om marknadsföring av bibliotek på fyra år. Trots det märkte hon en stor skillnad i inställningen hos biblioteken. Nu ifrågasatte ingen längre att bibliotekarier ska arbeta med marknadsföring. Genom att sammanställa egna erfarenheter, aktuell kunskap och intervjua åtta olika bibliotek (två folkbibliotek, två skolbibliotek och två lärosätesbibliotek i Sverige samt två lärosätesbibliotek i USA) har hon skrivit en aktuell handbok om hur bibliotek bäst når ut till sina besökare.

– Boken är viktig för att lyfta marknadsföring av bibliotek i en svensk kontext. Den fungerar som en källa till inspiration både för att komma i gång med marknadsföring och för att fortsätta det arbetet i biblioteket.

En marknadsförares dröm?

Ett bibliotek kan vid första anblick framstå som en marknadsförares dröm. De erbjuder kostnadsfritt en bredd av eftertraktade tjänster och evenemang, de har vackra, centralt belägna lokaler och har högt förtroende hos allmänheten. Trots denna till synes välkrattade manege är det inte alltid lätt för biblioteken att nå igenom mediebruset.

– Det svåraste kan vara att nå användarna med information om service och tjänster i biblioteket. Att använda de kanaler där användarna finns. Tid och ekonomi kan också vara en utmaning, och att använda rätt tilltal i marknadsföringen.

Som utbildare i marknadsföring av bibliotek har Malin Utter märkt av ett ökat intresse för kurser i att marknadsföra bibliotek. Sedan hennes förra bok Syns vi? Hörs vi? (2019) är det mer som har förändrats. Covid-pandemin, teknikutvecklingen och artificiell intelligens har alla ändrat förutsättningarna nu, och framåt. Något som förvånade henne var också vikten av att nå ut med humor.

– Humor är en central del i marknadsföring och på vilket sätt humor används, och kan användas i arbetet.

Kan landa fel

En rolig idé kan dock landa fel och balansen mellan information och kreativitet i sociala medier kan vara svår att hitta. Malin Utters tips är att prova sig fram.

– Att prova sig fram vilken kanal som fungerar för ert bibliotek och utvärdera arbetet. Prova gärna nytt. Det är viktigt att alla i personalgruppen är med på vilket tilltal ni använder. Om ni väljer att använda humor så diskutera det med kollegorna så att alla känner sig bekväma med upplägget.

Om man kokar ner det till sin essens blir hennes viktigaste råd för att lyckas med marknadsföringen tre korta punkter:

– Var nyfiken, involvera hela personalgruppen, utvärdera.

 

Nå ut och engagera! : strategier för marknadsföring av bibliotek

Författare: Malin Utter

Omfång: 114 sidor

ISBN: 9789170188800

Utgivningsdatum: 2023-11-09

Beställ boken på butik.btj.se

Missa inte Malin Utters utbildning om marknadsföring av bibliotek.

Ämnen: Inspiration, Kommunikation, BTJ Förlag, Litteratur, Bibliotek, Utbildningar