Ny BTJ-teknik gör Libris bättre

Publicerat av BTJ den 16 april 2024 09:50:21 CEST
BTJ

Malmö-Stadsbibl-(62)_1200x591
Alla bibliotek med Bibliografisk service bidrar till den nationella katalogen Libris. Foto: Sebastian Borg

BTJ uppgraderar flera av sina tekniska plattformar. Det märks inte minst på att det digitala BTJ-häftet och butiken tillfälligt stängs inom ett par veckor, men förbättringarna låter inte vänta på sig, bland annat i den nationella katalogen Libris.

De bibliotek som har Bibliografisk service via BTJ kommer att berika den nationella katalogen i än högre utsträckning. Exempelvis genom att BTJ:s katalogisatörer kommer att få tydligare information om vilka poster som har högst prioritet.

– Med bättre tekniska stöd kan vi arbeta ännu mer effektivt och prioritera de katalogposter som är viktigast för våra kunder, det kommer alla Librisanslutna bibliotek ha glädje av, säger Mattias Persson produktchef och chef för Bibliografiska Tjänster.

Libris är ett samarbete och bygger på att alla bibliotek bidrar, det är viktigt för många bibliotek som är anslutna till Bibliografisk service från BTJ.

– Vi vet från en kundundersökning som vi lät Novus göra förra året att många av våra kunder är medvetna om hur mycket deras abonnemang bidrar till den nationella katalogen, men när vi har alla våra tekniska plattformar på plats kommer det att vara lättare att se, säger, säger Mattias Persson.

Många bibliotek bidrar inte alls

Kundundersökningen visade att ungefär hälften av de tillfrågade biblioteksanställda uppskattade att BTJ levererar mellan 50 och 90 procent av folkbibliotekens katalogiseringsbehov till Libris. Vad siffran är i verkligheten går i dagsläget inte att ta reda på, men med nya tekniska plattformar kan det bli möjligt.

– Alla bibliotek som ansluter sig till Libris förbinder sig också att bidra till den nationella katalogen, utom vid vissa undantagsfall som skolbibliotek. De som har Bibliografisk service från BTJ gör detta på smidigast och effektivast möjliga sätt, och till högst kvalitet, säger Mattias Persson.

Bidraget till den nationella katalogen från biblioteken med bibliografisk service blir allt viktigare. 29 procent av de anställda på svenska folkbibliotek utan Bibliografisk service uppger att deras bibliotek inte lägger någon arbetstid på att katalogisera.

De icke-katalogiserande biblioteken har en verksamhet som vilar på det bidrag till Libris som våra kunder står för genom att vara anslutna till Bibliografisk service, säger Mattias Persson.

Ämnen: Biblioteksfrågor, Digitalisering, Bibliotek, Libris