Maxa kompetensen i skolbiblioteket

Publicerat av BTJ den 8 november 2021 09:30:00 CET
BTJ

Klara och Lotta_nyhetsbrevKlara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask, båda verksamma som skolbibliotekarier i Lund, har tidigare synts i ett flertal sammanhang som rör skolbiblioteksfrågor, däribland den egna podcasten Flödet. I höst introducerar BTJ digitala utbildningar för skolbibliotekspersonal. Klara och Lotta är utbildare på de första tre utbildningarna.

Utbildningarna riktar sig till alla som på något sätt jobbar med skolbibliotek, säger Lotta Davidson-Bask.

Under hösten lanseras tre utbildningar: ”Det praktiska arbetet i skolbiblioteket”, ”Läsning” och ”Medie- och informationskunskap (MIK)”.

Den första utbildningen kan ses som ett ”snabbspår” in i skolbiblioteksverksamhet. I de andra går vi djupare in i skolbibliotekets två huvuduppgifter, berättar Klara Önnerfält.

Ett av dem ämnen som Klara och Lotta går djupare in i är MIK – ett samlingsbegrepp för de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Den tredje utbildningen som lanseras i höst fokuserar helt på MIK, men vill man ha en ”lightversion” tas även ämnet upp i den första utbildningen.

I alla utbildningar får man också konkreta exempel, ofta hämtade från vår egen verklighet. Vi tror att det är lättare att ta till sig kunskap om man också kan sätta det som sägs i ett sammanhang, säger Lotta Davidson-Bask.

Efter utbildningen får deltagarna också möjlighet till ett digitalt möte med en av utbildarna för att kunna ställa följdfrågor och fördjupa samtalet.

Här kan deltagarna även diskutera specifika förhållanden som rör skolbiblioteket på deras skola. Varje skola är unik och alla står inför olika utmaningar, säger Klara Önnerfält.

Digitala utbildningar för skolbibliotekspersonal

Under hösten 2021 lanserar BTJ tre digitala utbildningar med Lotta Davidson-Bask och Klara Önnerfält som utbildare.

Utbildning 1: Det praktiska arbetet i skolbiblioteket

Den här utbildningen går att beställa redan nu, klicka här!

Utbildning 2: Läsning
Utbildning 3: Medie- och informationskunskap (MIK)

Utbildning 2 och 3 går att anmäla sig till under november och december.

Mer information kommer inom kort, håll utkik på btj.se/utbilda

Ämnen: Läsfrämjande, Biblioteksfrågor, Digitalt, Digitalisering, Källkritik, Medie- och informationskunnighet, MIK, Litteratur, skolbibliotek