Rusta för 2021 redan i år

Publicerat av BTJ den 9 oktober 2020 13:25:47 CEST
BTJ

witherspoon
En 2020-meme från Reese Witherspoons Instagram-konto @reesewitherspoon.

Det här året kommer kommas ihåg. Så mycket tror jag att alla kan komma överens om. Bland allt allvar och all tragedi har en egen genre av svart humor vuxit fram: 2020 memes. De redovisar med all önskad tydlighet hur många olyckor som drabbat världen just detta år.

För bibliotekssektorn har året inneburit anpassning till en ny situation. Verksamheter har upprätthållits trots stort personalbortfall, utökade e-resurser och hemkörning till riskgrupper – exemplen kan göras många.

Men nu är det dags att blicka framåt. Det kommande året kommer att innebära andra typer av utmaningar. Även om Magdalena Anderssons budget återinför satsningen på bibliotek så motsvarar dessa i genomsnitt 500 000 kronor per kommun inte de besparingsbehov som kommunerna kommer att stå inför. Nu handlar det om att värna folkbibliotekens grunduppdrag: kunskapsförmedling anpassad till användarnas behov med särskild uppmärksamhet åt barn och unga.

Den närmaste tiden handlar det om att kunna möta besökarnas efterfrågan lokalt. För att citera Svensk biblioteksförenings ordförande Johanna Hansson: ”det som går att köpa ska köpas, av det bibliotek som har efterfrågan.”

De goda nyheterna är att vi har nära tre månader kvar till nästa år och utrymme kvar i det här årets budget. Snart kommer förlagen att börja introducera sina vårtitlar. Mitt råd är att redan nu rusta biblioteket för det kommande året. Även om uppsökande verksamhet och arrangemang ökar besöksfrekvensen så kokar bibliotekens popularitet på sikt ner till om de kan erbjuda ett aktuellt och brett bestånd.

Anette Grönroos, vd BTJ

Ämnen: Biblioteksfrågor, Samhälle, Bibliotek