Spelplanen är förändrad, nu är biblioteken ännu viktigare

Publicerat av BTJ den 25 november 2020 16:38:24 CET
BTJ

spelplanengenom-böcker_1200

Näthandel och ljudboksrevolutionen håller på att rita om den ekonomiska spelplanen för svensk litteratur. Sveriges Författarförbund manar alla med beröring med svensk litteratur och bokbransch till att agera. Det är dags att stå upp för litterär mångfald, bredare litteraturkritik och starkare förmedlingskedjor.

Författarförbundet uttrycker oro över att modern säljstyrning ger sämre förutsättningar för en bred litteratur. I sin debattartikel i Dagens Nyheter målar de upp en samhällsutveckling där vinstjakt, och nedlagda bibliotek orsakar en utarmning av hela det litterära ekosystemet. Min mening är att det inte finns någon direkt motsättning mellan en vinstdrivande bokbransch och en bredd i kulturkonsumtionen. Lösningen är vi överens om, det handlar om förmedling. Och den sker i sin viktigaste form på biblioteken.

Låt oss börja från ruta ett. Vilken litteratur är viktig? Det är frestande att söka svaret i säljstatistiken och sätta ett likhetstecken mellan försäljningssiffror och betydelse. Här ryggar nog många tillbaka. Även om både en lättsam kärleksroman och Anna Karenina kan vara stora läsupplevelser finns en skillnad mellan det vi kan kalla ”populärlitteratur” och kvalitetslitteratur. Det är inte lätt att sätta fingret på vad som utgör kvalitet i litteraturen men jag vill göra ett försök. ”Alla lyckliga familjer liknar varandra, men varje olycklig familj är olycklig på sitt särskilda sätt.” Så börjar just Anna Karenina av Lev Tolstoj. För att tillämpa den modellen på litteraturen, varje kvalitetsbok är bra på sitt särskilda sätt, men ”populärlitteratur” är bra på sätt som liknar varandra. Kvalitetslitteraturen formar vår kultur på ett annat sätt, det är därför den håller över lång tid – den tillför något som i backspegeln hjälper oss att förstå samtiden. Och den litteraturen säljer inte alltid bra samma år som den ges ut.

Så, även om den nya bokmarknaden har många styrkor så har Författarförbundet identifierat en svaghet – vinstjakt och kundservande algoritmer premierar storsäljare och förbiser debutanter och smalare litteratur.

BTJ är en länk i flera förmedlingskedjor som sammankopplar läsare och författare. Även om vi är ett privat företag så drivs vi av mjukare värden. Vi högaktar litteraturen, vi arbetar för biblioteken och värnar om läsning och bildning.

Biblioteken gör stor skillnad. Genom att tillhandahålla och förmedla både böcker som säljer bra just nu och den smalare litteraturen erbjuds en bredd som är till gagn för alla. Men allt som ges ut kan inte få samma uppmärksamhet. På BTJ jobbar vi oavbrutet med att hjälpa Sveriges bibliotek att hitta bra litteratur. Just det som Författarförbundet saknar, barn- och ungdomslitteraturkritik, producerar vi i mycket stor omfattning. Många böcker får inte någon annan recension och omskrivs inte på något annat ställe än i vår inköpsvägledning och BTJ-häftet. Vi samarbetar med över 600 opartiska lektörer som är specialister inom sina områden. Tillsammans producerar vi ett stort samhällsvärde som bidrar till en bredare förmedling av litteratur och kultur.

Genom vår inköpsvägledning ger vi förutsättningar för biblioteken att förmedla en mångfald av litterära publikationer. Både det som når kunderna ändå, och det som är lite smalare eller från mindre kända författare.

Spelplanen är förändrad. Och nu är bibliotekens roll som kulturförmedlare viktigare än någonsin.

Anette Grönroos,
vd BTJ

Ämnen: Läsning, Läsfrämjande, Litteratur, Bibliotek