Stök på bibliotek - ny bok från BTJ Förlag

Publicerat av BTJ den 13 januari 2023 07:45:00 CET
BTJ

Gunnar_Rensfeldt_2_2000px
Gunnar Rensfeldt har skrivit boken Stök på bibliotek. Foto: Erika Lemark

Våren 2015 riktades samhällets uppmärksamhet mot en till synes oväntad arena för ordningsproblem. Det drog i gång en nationell debatt om stök, otrygghet och våld på Sveriges bibliotek. BTJ bloggen pratar med journalisten Gunnar Rensfeldt om hans nya bok Stök på bibliotek, utgiven på BTJ Förlag.

Det som sedan 2015 har kommit att kallas "biblioteksstök" har därefter blivit föremål för en mängd rapporter och utredningar, men vad har de kommit fram till? I Stök på bibliotek - otryggheten, våldet, debatten och lösningarna beskriver Gunnar Rensfeldt problemet ur dessa perspektiv.

Din bok tar avstamp i Skåne, där vi får följa en bibliotekschef som har arbetat i Malmö, Landskrona och Lomma, varför valde du att låta boken ta sin början där?

– Jag tyckte att det var tre talande exempel. Under de två decennier som händelserna utspelar sig så testar Lindängens bibliotek i Malmö och Landskrona stadsbibliotek en lång rad förebyggande åtgärder, med varierande framgång. I kontrast till det arbetet ställde jag sedan Lomma, som har haft försvinnande få ordningsproblem, där har i stället besökarnas oro för att störa varandra lyfts fram i pressen.

Din bok har undertiteln ”Otryggheten, våldet, debatten och lösningarna”, fanns det något annat som kunde ha omnämnts?

– Det skulle kanske vara ”historiken”. När debatten om biblioteksstök drog i gång kring 2015 var det många som påpekade att ordningsproblemen inte var något nytt. Det ville jag utforska. I korthet kan man säga att problemen finns dokumenterade tillbaka till 1800-talet, men det är högst oklart om det var lika vanligt då som nu, snarare så talar en hel del för att det har ökat sedan millennieskiftet.

Varför ska man läsa din bok?

– I första hand tror jag att de som jobbar med de här frågorna, eller har egna upplevelser av biblioteksstök får ut mycket av att läsa boken. De jag har intervjuat för boken har många varierande erfarenheter som man kan luta sig mot för att förebygga ordningsproblem. Därutöver tror jag att många som är allmänt samhällsintresserade kan finna boken intressant, den bidrar med en pusselbit i historien om Sverige de senaste 20 åren.

Ger du svar på hur man löser stöket?

Inte jag själv, men de som har arbetat med det här och de som har forskat om biblioteksstök berättar om vilka åtgärder de själva har prövat, vad som har funkat och hur de har tänkt.

Tror du själv att tillträdesförbudet kommer göra någon skillnad?

– Det finns en hel del historiska exempel som talar för att tillträdesförbudet kan vara effektivt under vissa omständigheter. Där tror jag att boken kan bidra med vägledning för de som funderar över i vilka situationer som de bör överväga att få en åklagare att utfärda ett tillträdesförbud.

Om du ska nämna tre viktiga punkter ur boken, vilka hade det då varit?

– Stöket är ett verkligt och utbrett problem, de mer extrema formerna där det går över till våld förefaller vara relativt ovanliga. Det har funnits länge på våra allmänna bibliotek men mycket talar för att förekomsten har ökat, åtminstone fram till pandemin då det troligen minskade. Det finns åtgärder som är effektiva, men kan vara svårt att förebygga bort ordningsproblemen till fullo.