Struktur – men hur? Ny bok från BTJ Förlag!

Publicerat av BTJ den 29 augusti 2019 13:17:52 CEST
BTJ
Struktur-men-hurSofia Malmberg är aktuell med den nya boken Struktur – men hur? (BTJ Förlag) som riktar sig till samordnare för skolbibliotek. Vi tog ett snack med Sofia för att få veta lite om hur hon ser på dagens skolbibliotek.

Vill du läsa mer om boken? Klicka här!

Hej, Sofia! Varifrån kommer din drivkraft och passion för skolbiblioteken?

– Det som driver mig är att jag ser att skolbiblioteken kan utgöra en viktig del i skolans arbete för att öka elevernas måluppfyllelse. En aktiv skolbibliotekarie, med ett välutrustat skolbibliotek, kan spela en avgörande roll för elevernas läslust och källkritiska förmåga. Men för att det ska bli verklighet behöver rektor förstå vilken pedagogisk sprängkraft skolbiblioteket utgör och avsätta de resurser som krävs. Idag saknar många elever dessvärre det skolbibliotek som de enligt lag har rätt till, något som gör den här frågan ytterst angelägen.

Ja, många vittnar till och med om en ”garderob med böcker” när de pratar om dagens skolbibliotek. Det låter lite sorgligt?

– Ja, visst är det! Tyvärr är det fortfarande så att man glömmer bort skolbiblioteken när man bygger nya skolor, eller så har man en förlegad syn på vad ett skolbibliotek är. I många befintliga skolor huserar skolbiblioteket i en lokal som blivit över och det saknas utbildade skolbibliotekarier som aktivt kan arbeta med läsfrämjande och källkritik.Sofia Malmberg, författare

Men varför har det blivit så?

– Historiskt sett har skolbiblioteket inte haft en given plats. Det har inte funnits ett tydligt pedagogiskt uppdrag och skolbiblioteket har inte setts som en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet utan som en rent administrativ funktion. Skolbibliotekarieyrket har tyvärr också haft låg status. Ibland har skolledningen omplacerat utbrända lärare till skolbibliotekarier, och inom bibliotekarieprofessionen har man ofta sett yrket som en genomgångstjänst i väntan på ett "riktigt" bibliotekariejobb.

Vilken är den största utmaningen för de som jobbar med skolbibliotek idag?

(Foto: privat)

– Många av de som jobbar med skolbibliotek idag tycker att uppdraget i sig är spännande, men saknar rätt verktyg. De kan vara jättebra lärare, men kan inte på egen hand fylla skolbiblioteksuppdraget. De behöver få en ny kollega, en skolbibliotekarie. Yrket har också genomgått en stor förändring – från att man som ansvarig har administrerat en boksamling till att idag utgöra en viktig del av elevernas undervisning.

Hur ser framtiden ut för landets skolbibliotek?

– Regeringen har gjort ganska stora utfästelser, och nu väntar vi på att dessa ska införlivas – det behöver verkligen hända! Sedan hoppas jag att Skolinspektionen får ett utökat uppdrag för hur man granskar skolbibliotek i sin regelbundna tillsyn. Man behöver synka skollagen med läroplanen så att de förmedlar samma sak. Det finns en hel del att göra, och där är frågan om kvalificerad bemanning en jättestor del!

Nora Lindkvist

Ämnen: Barn, Läsning, Läsfrämjande, Biblioteksfrågor, Inspiration, Kommunikation, läslust, BTJ Förlag, Skola, Litteratur, skolbibliotek