”Tidigare lånade vi ut böcker. Nu lånar vi ut meningsfullhet och hopp.”

Publicerat av BTJ den 13 juni 2019 10:08:44 CEST
BTJ

läsklubb pågår

På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har bokvagnarna ersatts med Läsklubbar, dvs. ambulerande högläsning som biblioterapi. Bibliotekarien/biblioterapeuten gör rumsbesök hos de barn och unga som inte kan röra sig fritt på sjukhuset. Agendan för en Läsklubb är att två personer, lyssnaren och högläsaren, umgås kring böcker. Barnet får i Läsklubben ensam med en vuxen uppleva böcker och reflektera kring litteraturen, världen och det egna självet.

Eva Selin, bibliotekarie och föreläsare med inriktning på biblioterapi, har under många år praktiserat Läsklubbar med barn och unga på sjukhus. I Läsklubb pågår! En metodbok om högläsning som biblioterapi delar hon med sig av sina erfarenheter av metoden som snabbt blev uppskattad av både barn, unga och föräldrar.

Eva, du har skrivit en bok om Läsklubbar, varför?Eva Selin2b

Läsklubbsmetoden visade så positiva effekter, det var som en mellanmänsklig naturlag som kom och tog över. Allt vi biblioterapeuter gjorde var två saker: vi gav barnet eller den unga medveten närvaro och bekräftelse i stunden och vi läste högt. Ingen annan pedagogik fanns med utan övrig vuxenagenda togs bort. Ändå – eller tack vare det? – hände så mycket.

För vem har du skrivit boken?

Den är skriven för alla som inom eller utanför sin profession har med barn och unga att göra, och vill använda litteratur på ett riktat och fördjupat sätt. Men också för den som är nyfiken på vad vi testade och hur det blev.

 

(Fotograf: Lars Selin)

Vad är det bästa med att arbeta med högläsning som biblioterapi?

Högläsning innebär en förtätad stund som innehåller flera olika komponenter som är positiva för människor. Relationer skapas. Man får vara med om något.

Kan man använda metoden även utanför sjukhuset?

Människor är människor, sjuka eller friska eller någonstans mittemellan. Jag är spänd på vad folk som nu provar Läsklubbsmetoden kommer att säga. Speciallärare, bibliotekarier, diakoner, kuratorer, behandlingsassistenter, förskolelärare, psykologer, farmödrar, morfäder, fosterföräldrar…

Om du avslutningsvis får välja några av dina bästa Läsklubbsfavoriter – vilka böcker väljer du då?

Då väljer jag Alla får åka med av Anna-Clara Tidholm, Musse av Eva Lindström, En liten bok om kärlek av Ulf Stark, Ishavspirater av Frida Nilsson, Det vita huset av Petter Lidbeck och Mördarens apa av Jakob Wegelius.


Eva Selin är bibliotekarie, föreläsare och skribent med stor erfarenhet av att arbeta med högläsning som biblioterapi. I sin nyligen utkomna bok Läsklubb pågår! berättar Eva om en framgångsrik metod som hon hoppas kommer att erbjudas barn och unga på många olika platser.

Du kan köpa boken här.

Ämnen: Läsning, Läsfrämjande, Biblioteksfrågor, BTJ Förlag, Litteratur, Sjukhusbibliotek, Biblioterapi