Titta på bibliotekslagen när ni upphandlar media

Publicerat av BTJ den 5 oktober 2021 07:45:00 CEST
BTJ

david-clode-groda
En vitläppad trädgroda. Grodor hoppar ur vatten som blir för varmt. Foto: David Clode

Kommer ni ihåg den där liknelsen om grodan som kokas långsamt? Den återanvänds ofta, trots att den inte stämmer. När jag tittar på marknaden för leverantörer av media till svenska bibliotek menar jag att det är viktigt att komma ihåg att verklighetens groda hoppar ur vattnet.

Jag ska återvända till den där grodan. Men först om marknaden för att leverera media till Sveriges bibliotek. Framför allt marknaden för tryckt litteratur, som blir alltmer monopolartad. Orsakerna är många: en stor andel av upphandlingarna har centraliserats under kommunernas samarbetsföretag Adda (före detta SKL Kommentus); praxis vid tillämpning av lagen om offentlig upphandling har blivit mer prisfixerad än vad som var lagstiftarnas avsikt; det har också uppstått en olycklig dynamik där de kommunala upphandlingsenheterna oftast verkar vara mer intresserade av att få sina upphandlingar avklarade än att skapa optimala förutsättningar för biblioteksverksamheten i sina kommuner.

Konsekvenserna har blivit att biblioteken betalar mindre för de fysiska böckerna, vilket är bra för biblioteken. Men urval och inköp tar mer arbetstid i anspråk vilket driver kostnader som inte syns i upphandlingarna. Det har också påverkat hur flera folkbibliotek lägger upp sitt inköpsarbete där det nu är vanligare med specialiserade inköpsgrupper, i stället för en bred kollektiv insats – något som riskerar att påverka bibliotekens utbud. Resultatet av att allt fler bibliotek köper böcker från samma leverantör är också att flera mindre förlag har försvunnit. Förlag med liten specialiserad utgivning och med små marginaler och som var beroende av att sälja till biblioteken, men som inte längre når fram med sin utgivning.

När det samma höll på att hända på privatmarknaden – med ökade krav på de mindre förlagen, då reagerade Litteratursverige och kraven drogs tillbaka. Grethe Rottböll på Författarförbundet efterlyste politiska regleringar. Författaren Peo Rask uppmanade kulturministern att agera. Något sådant tror jag inte behövs på bibliotekens mediemarknad. Det räcker gott med lagen som den ser ut idag: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning”. Står det i andra paragrafen i bibliotekslagen. Allt som krävs för att sätta stopp för monopolbildningen på bibliotekens mediemarknad är att biblioteken väljer att stå fast vid det perspektivet i sitt upphandlingsförfarande så att fler leverantörer har möjlighet att lämna anbud.

Metaforen om grodan säger att en groda som sitter i vatten som sakta blir varmare inte märker att dess omgivning långsamt blir förödande. Det är en stark liknelse för riskerna med succesiv tillvänjning till negativa förändringar. Lyckligtvis hoppar verklighetens grodor ur vattnet när det blir obehagligt.

Det kan biblioteken också göra.

Anette Grönroos, vd BTJ

 

Läs mer om biblioteksmedia från BTJ

Ämnen: Biblioteksfrågor, Litteratur