Två nyheter som lovar gott inför framtiden

Publicerat av BTJ den 12 juni 2024 11:53:41 CEST
BTJ

BS_Foto-Erika-Lemark
Bibliografisk service katalogiserar alla medier på alla språk. Foto: Erika Lemark

Kungliga biblioteket och BTJ har båda sjösatt två storsatsningar: Proxima och nya Libris sök.

Sedan slutet av maj har Libris lanserat en beta-version, alltså en inte helt färdig version, av sin nya sökmotor. Det nya söket använder hittills bara testdata och saknar många funktioner, men de vill gärna ha synpunkter, så den nyfikne bjuds in att testa och ha åsikter.

Moderna system

Kungliga biblioteket har tagit fram den nya söktjänsten för att möta dagens krav på säkerhet, tillgänglighet och användarvänlighet. På samma sätt har BTJ genomfört en systemmodernisering sedan ungefär ett år tillbaka.

– Det har varit en stor arbetsinsats men nu när vi är klara med den första fasen ser vi fram mot alla möjligheter som de nya systemen medför, säger Mattias Persson produktchef och chef för Bibliografiska Tjänster.

2018 driftsatte Kungliga biblioteket nya Libris som bygger på Bibframe 2.0. Då lanserades också Libris XL, det nya arbetsverktyget för katalogisatörer och katalogen gick över till att vara baserad på länkade data.

För katalogisatörerna lades glosor som ”agent”, ”entitet” och ”instans” till de tidigare så välbekanta ”författare”, ”titel” och ”publikation”.

– För alla de fördelar som de länkade data förde med sig har vi också märkt att många bibliotek utan Bibliografisk service som vill bidra till det gemensamma åtagandet har haft lite svårt att hänga med i kompetensutvecklingen, säger Mattias Persson.

För BTJ innebar förändringen att våra system behövde anpassa sig till bibliotekens nya förutsättningar.

Proxima – närmare framtiden

Med den nya systemmiljön som BTJ har introducerat genom projekt Proxima (som betyder ”närmast”) moderniserar databehandlingen och knyter systemen närmare Libris. Exempelvis kan mer information hämtas direkt från Libris, istället för andra källor som E-lib eller Bokinfo.

– Våra kunder kan också få utrustningsinformation snabbare och hyllkod vid beställning. Det finns det inte någon annan som erbjuder, säger Mattias Persson.

En annan katalogutveckling som löpt på vid sidan av KB:s modernisering av katalogens data är användandet av Deweys Decimal Klassifikation. Med Proxima kan BTJ leverera Deweykoder automatiskt, även till etiketter.

– Det är det många som har efterfrågat, och nu kan våra kunder fortsätta ha Bibliografisk service, oavsett om de vill ha Dewey eller SAB, säger Mattias Persson.

De nya systemen ger också gott om möjligheter att i framtiden bygga ännu bättre tjänster.

– Den framtiden är ganska nära. Vi brukar prata om BTJ:s ekosystem. En bok som köps från BTJ av en kund som har både BTJ-häftet och katalogisering via Bibliografisk service får en sömlös och komplett leverans. Det möjliggörs av en kombination av integrerade system och kompetent personal. Med våra nya system är detta redan ännu bättre och mer flexibelt att bygga vidare på, säger Mattias Persson.

Ämnen: Biblioteksfrågor, Bibliotek, Libris