Ett skolbibliotek för alla

Publicerat av BTJ den 19 juni 2023 14:20:46 CEST
BTJ

 

Ett skolbibliotek kan göra så mycket, för elevernas kunskapsutveckling och läsglädje. I skolan bidrar det också till många olika verksamheter. BTJ:s inköpsstöd, event, utbildningar och vår digitala söktjänst Artikelsök ger skolbibliotekspersonal tid och resurser att fokusera på det pedagogiska arbetet som gör skillnad. Det har vi skildrat i vår nya video om ett skolbibliotek för alla, som du kan se här ovan.

Vad gör ett skolbibliotek bra? Frågan kan tyckas enkel men den är egentligen felformulerad. För det finns inte ett enda svar att ge. Ett bra skolbibliotek kräver kompetent personal, en kvalitativ boksamling och andra medier, ett bibliotekssystem, digitala resurser, en varierad verksamhet och stöd från organisationen. Allt detta behövs för att kunna bidra till elevernas kunskapsutveckling och deras läsintresse.

På BTJ har vi skapat tjänster som stöttar skolbiblioteken inom alla dessa områden. Vi kallar det för att ”fixa skolbiblioteket”. Genom att erbjuda stöd på organisationsnivå med kartläggningar, processtöd till rektorer, handledning och framtagning av skolbiblioteksplaner och handlingsplaner kan våra kunder bygga den stabila grund som underlättar ett framgångsrikt skolbiblioteksarbete.

Med våra inköps- och urvalstjänster STARTA, FYLL PÅ och LADDA kan våra kompetenta litteraturexperter se till att skolbibliotekets samling erbjuder innehåll som är anpassat efter elevunderlag och lokala behov. Dessa kan sedan bli sökbara i bibliotekssystemet Cicero. Tillsammans med vår digitala söktjänst Artikelsök ger det skolbibliotekarien tid och verktyg att bygga upp en verksamhet som bidrar till elevernas måluppfyllelse, källkritiska förmåga och läsglädje. Dessutom ger det goda förutsättningar att integrera biblioteket i skolans övriga pedagogiska arbete.

Precis som resten av omvärlden är skolbiblioteken i konstant förändring. Fortbildning och kunskapsutbyte är en viktig del av en vital skolbiblioteksverksamhet. Därför har BTJ både utbildningar för kompetensutveckling och det årliga eventet Skolbibdagen som fångar aktuella trender, nya erfarenheter och de senaste insikterna.

Samtliga skolämnen förutsätter idag att eleverna har en god läsförmåga. Forskning och utredningar visar att ett skolbibliotek som är integrerat i den pedagogiska verksamheten är ett bra sätt att höja elevernas läsförmåga.

Ta hjälp av BTJ för att fixa ett skolbibliotek för alla!

Ämnen: Barn, Inspiration, Ungdomar, Medie- och informationskunnighet, MIK, Litteratur, skolbibliotek, Bibliotek, Utbildningar, Ladda