Vad gagnar mångfalden - reklam eller recensioner?

Publicerat av BTJ den 10 december 2019 09:33:42 CET
BTJ

Anette Grönroos, vd BTJ

Anette Grönroos, vd BTJ. Foto: Sebastian Borg

Svensk bokhandel vill att deras annonskatalog ska bli en självklar mötesplats mellan förlag och bibliotek. Men på den mötesplatsen har de med störst plånbok mest utrymme. Låt istället kvalitén på innehållet och bibliotekens behov styra vilka böcker som får utrymme.

”Jag gillar tanken på att våra kataloger är en självklar mötesplats mellan förlagen och biblioteken”, skriver PeKå Englund, publisher på Svensk bokhandel.

Svensk bokhandel ägs av de som ger ut och säljer böcker: Svenska Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen. Deras katalog samlar reklam för säsongens utgivning av böcker. Lejonparten är hundratalet sidor annonser för aktuella böcker, texter från förlag som betalar för att få synas i katalogen. Många förlag är med, men det finns också förlag med för biblioteken intressant utgivning som saknas.

De allra flesta folkbibliotek använder BTJ-häftet som hjälpmedel i arbetet med att köpa in böcker. Det används på det största, stadsbiblioteket i Stockholm, såväl som på bibliotek i mindre kommuner, som Överkalix i norr och Perstorp i söder.

Häftet kommer ut var fjortonde dag och innehåller oberoende recensioner skrivna av våra ungefär 700 fristående lektörer. Lektörerna är ämnesexperter som formulerar självständiga omdömen. Upplägget togs fram när BTJ ägdes av Sveriges Allmänna Biblioteksförening, för att ge biblioteken möjlighet att göra sina inköp utifrån oberoende information. När förlagen själva beskriver sina böcker är det lätt hänt att alla titlar hamnar i kategorin ”superbäst”.

BTJ:s urvalstjänst har fördelar och nackdelar. Det är exempelvis dyrt att anlita hundratals människor som läser tusentals böcker. En av fördelarna är att böcker för smalare målgrupper får utrymme. Mångspråkstitlar, utgivningar från små förlag och guldkornen från egenutgivningen får utrymme i vårt häfte. Det som styr är kvaliteten på innehållet och bibliotekens behov.

Våra bibliotekarieutbildade redaktörer går igenom i stort sett all litteratur som trycks för den svenska marknaden, bland annat för att vaska fram egenutgivningens guldkorn. Många böcker som ges ut i Sverige får sin enda professionella och opartiska recension i BTJ-häftet, inte minst gäller detta inom barn- och ungdomslitteraturen.

BTJ-häftet finansieras av biblioteken som abonnerar. Det är deras behov av oberoende omdömen om böcker som ligger till grund för vårt arbete. Och vi välkomnar en dialog med de bibliotek som letar nya sätt att hantera sina inköp. BTJ:s utgångspunkt är ett samarbete med biblioteken som värnar mångfalden. Både för vilka böcker som ges utrymme och för att alla olika låntagare ska ges möjlighet att hitta vad de söker på ett svenskt folkbibliotek.

Det är faktiskt en demokratifråga.

Anette Grönroos, vd BTJ.

Ämnen: Biblioteksfrågor, Samhälle, Bibliotek