Vet du att det finns pengar till skolbibliotek i din kommun?

Publicerat av BTJ den 25 januari 2023 14:58:27 CET
BTJ

pengar_riksbanken
Foto: Riksbanken

Att det är ont om pengar hör jag ofta när jag pratar med skolbibliotekarier och samordnare på skolbibliotek runt om i landet. Mer pengar finns, i alla fall lite grand! Det är inte så många som vet om det - möjligen för att de inte särskiljs från andra pengar när de förs över till kommunerna.

Förra året fick landets kommuner 25 miljoner att investera i sina skolbibliotek, det presenterades i statsbudgeten. Man kan absolut ha synpunkter på att summan är alldeles för liten med tanke på behovet av välfungerande skolbibliotek och att de fördelas på 290 kommuner. I budgeten för 2023 var det otydligt om några statliga pengar skulle betalas ut för skolbiblioteken. Efter klargörande från Regeringskansliet stod det dock klart att kommunerna även under 2023 tilldelas 25 miljoner kronor avsedda för skolbibliotek, vilket verkar ha passerat relativt obemärkt.

Eftersom skolbibliotek redan ligger under kommunernas åtaganden inom budgetens utgiftsområde 25 gick det inte ut någon specifik information om att dessa 25 miljoner gällde skolbibliotek. Att pengarna finns verkar inte ha fått mycket uppmärksamhet. Detta märktes när BTJ:s vd Anette Grönroos lyfte frågan i sin blogg i slutet av förra året och frågan uppmärksammades av en större krets.

Regeringens kommunikation gällande de 25 miljonerna har uppenbarligen varit otydlig och risken finns att pengar som borde gå till skolbibliotek i stället används till annan kommunal verksamhet. Förhoppningsvis kommer medvetna medarbetare inom kommunerna nu att se till att pengarna hamnar på rätt konto.

Några tusenlappar till varje skola kan innebära många nya titlar på skolbibliotekens hyllor.

I väntan på en helhjärtad satsning på Sveriges skolbibliotek, i linje med vad som föreslås i utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning”, behöver alla med ansvar för skolbiblioteksbudgeten synliggöra frågan – och se till att de medel som i år faktiskt avsatts för elevernas skolbibliotek kommer till rätt användning.

Mitt tips är alltså att du hör av dig till din skolledare eller rektor och fråga var pengarna är… för visst finns de, det har regeringen utlovat.

Sofia Malmberg, produktägare för skolbibliotekstjänster på BTJ

Ämnen: Biblioteksfrågor, Inspiration, Samhälle, Kommunikation, skolbibliotek