Vilken skillnad kan ett förskolebibliotek göra?

Publicerat av BTJ den 15 september 2022 11:19:59 CEST
BTJ

Förskolebiblioteket gör skillnad omslagI Förskolebiblioteket gör skillnad! bygger Ulf Malmqvist vidare på tankarna från hans tidigare bok Förskolebiblioteket flyttar in! som handlade mycket om skapandet av ett förskolebibliotek. Den här gången står epik, lyrik och dramatik i centrum.

– I den här boken har jag valt att rikta fokus på hur de litterära grundformerna epik, lyrik och dramatik kan vara en angelägenhet för förskolebarn idag. Jag reflekterar även kring hur förskolebiblioteket och högläsningen kan stödja och utmana förskolans olika läroplansmål.

På vilket sätt gör ett förskolebibliotek skillnad?
– Anpassade läsmiljöer på förskolan gör skillnad som möjliggörare av ett fördjupat samtal om det lästa. Att läsa och samtala tillsammans, att hamna i dialog, har en förutsättning i att inte bli avbruten av att till exempel en matvagn rullar förbi eller att det högsta tornet av klossar plötsligt rasar ihop.

Vad händer med barnens språkutveckling när vi läser högt för dem?
– Det händer så otroligt mycket, och det sker på lite olika sätt beroende på var någonstans i språkutvecklingen som barnet befinner sig. Men generellt handlar det om att ord läggs till ord i ordförrådet samt att inlevelse- och föreställningsförmågan utvecklas. Om vi dessutom samtalar om det lästa så stöttar vi barnen att erövra lässtrategier som kommer att hjälpa dem när de börjar läsa texter på egen hand, längre fram i sin utbildning.

Vad ska jag som pedagog göra för att få till en bra högläsning?
– Här finns det faktiskt en quick-fix: Läs boken själv några gånger så att du blir förtrogen med innehållet innan du läser den för barnen. Anpassa läsgruppen efter deras läsvana och språkliga förutsättningar. Läs inte med en alltför stor grupp samtidigt. Läs heller inte med en för lite grupp eftersom barnet kommer att möta boken som individ, men det är i gruppen som meningsskapandet sker.

Kan du ge tre exempel på högläsningsböcker för 3-6-åringar som kanske också fungerar att dramatisera?
– Jag tror att de flesta bilderböcker går att dramatisera och ge en kroppslig gestaltning, om inte hela boken så i alla fall en passage. Men tre snabba tips får bli Emma Adbåges Gropen, Maria Jönssons Valdemars tårta och i min bok ger jag tips på hur en process kan se ut när ensemblen tar sig an Pija Lindenbaums Gittan och gråvargarna.

Vad kan jag som förälder göra för att hjälpa mitt barn med språkutvecklingen?
– Låna hem böcker från biblioteket och från förskolans hallbibliotek. Skapa rutiner för högläsningen: 10 minuter varje dag gör en fantastisk skillnad! Och inte minst: prata, prata, prata.


På vilket sätt hoppas du att din nya bok Förskolebiblioteket gör skillnad! ska göra skillnad för läsaren?
Jag hoppas att många läsare ska känna sig bekräftade i att högläsningen och samtalet om det lästa bör ha en central plats i förskolans undervisning. Om min bok även kan inspirera till ett nyfiket utforskande av olika litterära genrers möjligheter blir jag lycklig.

UlfMalmqvist

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Malmqvist. Foto: Privat

Ämnen: Barn, Läsfrämjande, Biblioteksfrågor, Inspiration