Anbudstorkan gick att förutse – vad händer nu?

Publicerat av BTJ den 15 juni 2021 15:44:45 CEST
BTJ

anette

Nu har vi resultatet av Addas upphandling avseende tryckt litteratur för 231 svenska kommuner. Att endast en* leverantör svarat är det förväntade utfallet av en upphandling som lämnade mycket att önska, för alla parter. Frågan är vad leverantörer och bibliotek bör göra nu?


Addas ramavtal har stor betydelse för biblioteken och leverantörerna av litteratur i Sverige. BTJ valde att inte svara på grund av brister i avtalet, som du kan läsa mer om här. Ett för stort fokus på bokpriset och nya krångliga rutiner för bibliotekens inköpare gjorde att endast en* leverantör svarade på upphandlingen. Det är ett misslyckande som i slutänden kommer drabba låntagarna. Men egentligen är situationen inte ny. Tiden är dock av betydelse för vilka effekter det nya ramavtalet Litteratur 2020 kommer att få.

I fyra år har det befintliga ramavtalet, som löper ut i höst, format mycket av litteraturmarknaden för leverantörer och bibliotek. Det symbiotiska förhållande som utvecklas mellan biblioteken och den nuvarande leverantören har redan målat in Adda i ett hörn. När det endast är rimligt för en enda aktör att svara är den monopollika situationen inte bara på tvären mot lagen om offentlig upphandlings konkurrensprinciper, det börjar också att likna otillbörligt gynnande. Den potentiella överprövningskarusell som kan uppstå i framtiden skulle inte gagna någon, framför allt inte biblioteken.

Värna mångfalden
Det ligger i BTJ:s dna att värna den litterära mångfalden. Vi vet att många bibliotek håller den principen högt. När lägsta pris blir den allenarådande principen pressas leverantörerna att göra avkall på annat, ofta på bekostnad av mångfald. Skräckscenariot är ett litteraturutbud som alltmer liknar en flygplatsbokhandel, när allmänhetens efterfrågan blir allt bredare både vad gäller genrer, titlar och språk. Resultatet av de senaste fyra åren är att mindre förlag har fått lägga ned. Det är en utveckling som måste brytas.

Det som inte syns
Det är omöjligt för enskilda personer att hålla reda på all utgivning som sker, till och med i förhållandevis lilla Sverige – än mindre globalt. BTJ lägger stora resurser på att ha ett brett utbud och att göra det enkelt att beställa ur det. Vi välkomnar specialinköp och medieförfrågningar helt utifrån bibliotekens behov och önskemål, som ofta ursprungligen kommer från låntagarna själva. Bredden är vår styrka och allt som vidgar vårt erbjudande är därför välkommet. Utöver vår Inköpsvägledning (BTJ-häftet) som många är bekanta med, har vi en omfattande urvalsverksamhet med profiltjänster där bibliotek får leveranser inom särskilda områden. Exempelvis mångspråkslitteratur på alla språk, som annars kan vara tidskrävande köpa in, beroende på språkkompetensen på biblioteket. Det är ett exempel på en typ av kvalitet som Addas upphandling helt bortser från, men som efterfrågas på biblioteken. Att beställningar från BTJ kan göras med bättre förhandskunskap tack vare oberoende omdömen, metadata med omskrivningar till svenskt skriftsystem, annotationsetiketter på svenska som förklarar mångspråksböcker för den som inte kan språket och ett mer sömlöst flöde av kataloginformation är två andra. Det ska vara enkelt att veta vad man köper och att tillgängliggöra litteraturen. Det syns inte när måttstocken endast är kronor och ören.

Vad händer nu?
Biblioteken kan välja att stå utanför Addas ramavtal och skriva nya avtal som ger deras inköpare större frihet. De senaste fyra åren har flera kommuner valt egna upplägg för att köpa in tryckt litteratur. Utan deras handlingsvilja hade situationen varit mångfalt värre. Det omvända är också sant, om fler bibliotek går sin egen väg blir det en större mångfald av leverantörer på marknaden – och i längden en större mångfald bland litteraturen på biblioteken. För oss leverantörer ligger utmaningen i att bli ännu mer lyhörda för behoven hos biblioteken.

En mer rättvisande bild
Det är tydligt att upphandlingar har svårt att fånga kvalitetsvärden som underlättar inköpsarbetet och som gagnar biblioteken på andra sätt än det synliga bokpriset. Fördelar som BTJ har tagit fram för biblioteken effektiviserar och kvalitetssäkrar och frigör tid till allt övrigt arbete som skall göras för att besökare och låntagare ska få bästa service. Det handlar om utökad information om medierna fritt från säljtexter; sökbarhet i butik med auktoriserade ämnesord och klassifikation; gemensamma kundvagnar, samlingsleveranser och månadsfakturor. Tidsvinsterna sänker den faktiska kostnaden för varje inköpt bok på ett sätt som inte syns i avtalen.

En annan fördel är att BTJ erbjuder flera olika medietyper som film, spel, böcker, specialmedia som inte finns på allmänmarknaden för privatpersoner och som är unikt för BTJ, producerat för landets bibliotek. Allt på samma ställe.

De bibliotek som är intresserade av att gå en annan väg har alla möjligheter att göra så. Det är inte svårt att lämna Addas ramavtal för att skapa ett eget upplägg – helt anpassat till lokala förutsättningar och behov.

Ni som är intresserade av att veta mer är varmt välkomna att höra av er.

Anette Grönroos, vd BTJ

Kontakta Anette Grönroos

*En ytterligare mindre leverantör, Langoon, har svarat på en liten del av upphandlingen: Litteratur utgiven utomlands, utan biblioteksutrustning.

Ämnen: Biblioteksfrågor, Samhälle, Litteratur, skolbibliotek, Bibliotek