”Kultur kan hjälpa till att övervinna kriget”

Publicerat av BTJ den 22 mars 2022 10:42:51 CET
BTJ

anette_blogg_19002Anette Grönroos, vd för BTJ. Foto: Sebastian Borg.

Orden i rubriken är Ivetta Irkhas. Hon är konsertpianist i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm, en av många kulturscener som stöttar Ukraina med olika arrangemang. Och visst är kulturen viktig. Det märks också i efterfrågan på ukrainsk litteratur. Att tillgången inte klarar av att möta efterfrågan visar att mångspråksinköp är ett långsiktigt arbete.

Ivetta Irkha började planera sin stödkonsert redan innan invasionen. Visst fanns viljan att hjälpa tidigare, men när bomberna började falla strömmade fler till som ville bidra.

På BTJ arbetar vi intensivt för att tillhandahålla så mycket ukrainsk litteratur vi kan. Lyckligtvis har vi upparbetade kontakter, mycket tack vare vårt långsiktiga arbete för att erbjuda litteratur och katalogisering på många språk. Det kontinuerliga arbetet är viktigt. Relationerna och infrastrukturen kan inte byggas upp på nolltid när en kris inträffar.

Stora delar av världen söker nu efter böcker från Ukraina och många titlar är redan slut i vår butik. Men tack vare vårt kontaktnät har vi fått en förfrågan från en bibliotekarie från Ukraina som vill vara behjälplig med bokinköp och kontakter med ukrainska förlag. Förhoppningsvis kan det samarbetet hjälpa till att fylla på butiken igen. Det är många som hjälps åt nu och det är den vackra delen av det oförlåtliga som drabbat Ukraina – den mänskliga viljan att hjälpa till.

När vi pratar med bibliotek märker vi hur det bubblar ute i landet. Det är ett frenetiskt arbete som pågår. Det utarbetas nya arbetssätt för att kunna köpa in friare när medieavtalen inte kan möta behoven. Inköp av litteratur från Ukraina är bara ett exempel på hur biblioteken tar ansvar när kriget nu blossat upp i Europa. Det sker också förberedelser för att kunna stötta de flyktingar som anländer till Sverige. Biblioteken står redo att hjälpa till med myndighetskontakter och bankärenden.

Bibliotekens roll för att identifiera tillförlitlig information har också återaktualiserats. Vi på BTJ försöker dra vårt strå till stacken, bland annat med hjälp av ArtikelSök – där utvalda artiklar om kriget nu blir en del av vår kvalitetssäkrade kunskapsbank. Det är en del av vårt långsiktiga arbete för att bygga upp en tjänst som erbjuder granskad information och sökresultat som inte är beroende av algoritmer.

Att biblioteken har erfarenhet av insatser som dessa sedan tidigare underlättar på så många platser. Men samtidigt är det i en kris som våra rutiner och erfarenheter sätts på prov. Vi på BTJ står redo att hjälpa biblioteken i deras viktiga arbete. Jag vill samtidigt skicka med en uppmaning för framtiden: tänk långsiktigt, både i er dagliga verksamhet och gällande era inköp. Det kommer förmodligen en dag när ni inser hur viktigt det var.

Ivetta Irkhas intiativ och förhoppning om en kulturyttring som kan hjälpa till att övervinna kriget bör inte banaliseras. Putins invasionskrig är en absolut mardröm för människorna i Ukraina. Men krisen tog sin början redan 2014 i östra Ukraina och på halvön Krim. Redan då hade kulturen en betydelsefull roll. Kulturfestivalen Gogolfest arrangerades tidigare i Kiev. 2018 flyttades den till staden Mariupol, mellan Krim och konfliktområdet i Donbas. För att visa vad Ukraina är, bortom striderna.

Ivetta Irkas vänner vädjar till henne om att hon ska få fler att spela och lyssna till ukrainsk musik: ”Det höjer vår styrka och vi vet att världen är med oss” säger de till henne, berättar hon för Sveriges Radio. För medan krig flammar upp och förhoppningsvis snart dör ut fortlever kulturen, bygger broar och formar freden. Och det görs genom tusentals mindre initiativ, som stödkonserten i Hedvig Eleonora kyrka.

Anette Grönroos, vd BTJ

Ämnen: Läsning, Biblioteksfrågor, Samhälle, Källkritik, Litteratur, Bibliotek, ArtikelSök, Ukraina